Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

batiad

batiad

Sgoriodd Matthew Elliott 62 i Forgannwg - sgôr uchaf y batiad, ac yn ystod y prynhawn fe gafodd y batiwr agoriadol o Awstralia ei gap gan Matthew Maynard.

Yn Matara mae Lloegr wedi sgorio 146 am ddwy wiced yn eu batiad cyntaf yn erbyn Tîm Llywydd Bwrdd Criced Sri Lanka.

Roedd Adrian Dale, capten dros-dro Morgannwg, yn gobeithio gweld Northants yn batio am yr eilwaith yn olynol ond fe sgoriodd y tîm cartre 446 am saith cyn cau eu batiad ar ôl sicrhau y pedwar pwynt bonws.

Gyda'r llain yn debygol o barhaun araf drwyr gêm fe fydd Essex yn gobeithio cyrraedd sgôr sylweddol yn ei batiad cyntaf.

Hyn mewn ateb i 391 Awstralia yn eu batiad cyntaf nhw.

Bowliwyd Lloegr i gyd allan am 179 yn eu batiad cyntaf - cipiodd Courtney Walsh bum wiced am 36 a sgoriodd troellwr Morgannwg, Robert Croft, 18 o rediadau.

Yn eu batiad cyntaf nhw sgoriodd Tîm y Llywydd 253.

Cafwyd batiad campus gan yr Awstraliad Jimmy Mahler – 71 oddi ar 82 pelen, gan gynnwys 8 i'r ffin.

Draw yn Sri Lanka, sgoriodd tîm Llywydd y Bwrdd Criced 253 yn erbyn ei batiad cynta yn erbyn Lloegr yn Matara.

Yn ystod yr un flwyddyn cipiodd wicedi punp o fatwyr gorau India'r Gorllewin mewn un batiad.

Mae Lloegr i gyd allan am 315 yn ei batiad cynta ar drydydd diwrnod eu gêm yn erbyn Tîm y Llywodraethwyr yn Peshawar, Pakistan - mantais o 91 ar y batiad cynta.

Bydd Morgannwg yn gorfod gobeithio cymryd wicedi y peth cynta y bore yma ar ôl eu batiad ddoe.

Roedd Lloegr i gyd allan yn eu batiad cynta am 253 ac yn gorfod batio eto yn syth.

Sgorion nhw 548 cyn cau eu batiad cynta echdoe.

Wedyn dechreuodd Morgannwg ar garlam yn eu batiad nhw.

Yr oedd Steve Watkin yn anlwcus dros ben i fethu cipio wiced Ryan Driver yn ystod batiad yr ymwelwyr.

Roedd India'r Gorllewin i gyd allan am 82 yn eu batiad cynta yn y gêm brawf yn erbyn Awstralia yn Brisbane.

Bydd Dean Cosker yn cymryd lle Croft a Darren Thomas yn lle Watkin gyda Keith Newell yn cael y cyfle i agor y batiad gyda Matthew Elliott.

Sgoriodd India 501 yn eu batiad cynta nhw - mantais o 110.

Roedd Indiar Gorllewin allan am 176 yn ei batiad cyntaf.

Ar ôl i Loegr gau ei batiad ar 488 am wyth wiced yr oedd Pakistan wedi sgorio 119 am ddwy wiced erbyn diwedd trydydd diwrnod y gêm brawf yn Lahore.

Os yw Morgannwg yn gobeithio ennill bydd yn rhaid iddyn nhw sgorio tipyn mwy na 250 yn eu batiad.

Dwedodd hefyd ei fod wedi derbyn arian i gaur batiad yn gynnar yn y prawf olaf yn erbyn Lloegr yn gynharach eleni.

Dewisodd Sri Lanka gau eu batiad ar ôl sgorio 475 o rediadau am bum wiced.

Roedd yna obaith i Forgannwg ar ddechrau batiad Derby.

Yn ail fatiad Awstralia cipiodd wyth wiced am 84 a saith wiced yn eu batiad cyntaf.