Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

bedwyr

bedwyr

Yn y diwedd yr oedd ymlyniad Bedwyr wrth fethod ac wrth y gwir yn drech na'i awydd i blesio: ar y weiarles, dysgodd foddi pobl mewn dŵr cynnes, chwedl Tom Jones Llanuwchllyn.

Dw i ddim yn coelio hyn,' meddai Geraint wrth Bedwyr.

Yn anffodus bun rhaid i Geraint Roberts ai Fand ohirio ei ymddangosiad yn yr Wyl eleni ac ar fyr rybudd daeth Bedwyr Hughes i'r adwy.

Os caf aralleirio Orwell a dweud bod pawb yn unigryw ond bod rhai yn fwy unigryw na'i gilydd, gweddus dweud bod Bedwyr yn un o'r mwyaf unigryw.

Y bore y clywsom am farwolaeth Tom yr oeddem ein dau - dau o flaenoriaid iau yr Eisteddfod - yn ystafell Bedwyr yn y Coleg, wedi'n syfrdanu gan y newyddion am ei ddamwain angheuol.

O fedru cymuno ag Ynys Afallon, yr ysgogiad ysbrydol goruwchnaturiol hwn sydd tu hwnt i ddelwedd, y geill pob Bedwyr trist a distaw yn hyn o fyd wynebu'r drin.

Er bod Bedwyr wrthi'n traethu cerddodd Mrs R____ ar hyd yr ale/ i'r tu blaen, eistedd, edrych i fyw ei lygaid, a cherdded allan ar ei hunion y ffordd y daeth, gan ddweud wrth geidwad y drysau y tybiai hi mai DLlM a gyhoeddwyd i ddarlithio yno: "Dw-i wedi clŵad hwn o'r blaen." BLJ ei hun a ddywedodd y stori wrthyf i, gyda'r afiaith arferol hwnnw a gyffroai ei aelodau i gyd.

Roedd llygaid Bedwyr yn agored led y pen wrth iddo ryfeddu at y golygfeydd anghyfarwydd.

Bedwyr Lewis Jones.

Gan nad oedd rhan Arthur yn yr hanes yn anrhydeddus, try'r gwartheg yn sypynnau rhedyn y foment y dodir llaw arnynt gan Gai a Bedwyr.

Roedd o a Bedwyr yn sefyll yng nghanol ffair enfawr yn rhywle, a miloedd o bobl o'u cwmpas ym mhobman.

Bedwyr Lewis Jones) gyda chynnwys hefyd y delyneg yn ei ffurf 'derfynol' ar y pryd.

Mwynhaodd Bedwyr ei fywyd a'i yrfa.

Un o'r siaradwyr mwyaf poblogaidd oed y diweddar Athro Bedwyr Lewis Jones.

Paid â phoeni - nid deinosor ydi hi,' ychwanegodd, wrth weld Bedwyr yn gwgu.

Mae'r diolch yn bennaf i ffrwyth misoedd o waith rhwng Adran Bolisi Bwrdd yr Iaith a Bill Hicks o Ganolfan Bedwyr, Prifysgol Cymru, Bangor, meddai.

Edrychodd Bedwyr ar Geraint am eiliad neu ddau.

Eto i gyd, yr oedd yna Fedwyr arall, neu yn hytrach yr oedd gweddau eraill ar y Bedwyr brwd ac eiddgar hwn.

'Bedwyr!

'Ar Bedwyr mae'r bai.

'Caledfwlch!' sibrydodd Bedwyr, a rhyfeddod yn ei lygaid.

Ni chymerodd Bleddyn arno ei fod wedi clywed dim a ddywedodd Alun, ac aeth ymlaen i gwyno am Bedwyr.

Ysgydwodd Bedwyr ei bem gan ddifaru na fyddai wedi aros yn y carchar, yn lle ymuno â'r ddau benbwl.

Ym marw sydyn ac annhymig Bedwyr Lewis Jones collodd Cymru un o'i meibion gorau ac un o'i chymeriadau mwyaf lliwgar.

Yn dilyn set Bedwyr gwelwyd un o'r grwpiau prysuraf dros gyfnod yr haf - Estella ydy hwnnw.

'Sgwrs rhwng Alun Llywelyn-Williams a Bedwyr Lewis Jones' yn J.

Pwysodd yn nes at y barrau haearn a sibrwd: 'Bedwyr!' Pesychodd y dyn, ac ysgwyd ei wallt hir o'i wyneb, ond ni ddaeth ateb.

Pe cawsai Bedwyr fyw, buasai yn awr yn cydarwain tîm o weithwyr o dan nawdd y Bwrdd Gwybodau Celtaidd i lunio cyfres o eiriaduron ar enwau llefydd Cymru, tasg y mae hen angen ei chyflawni.

Ac mae'n gweld Cai a Bedwyr, Mabon ac Eiddoel yn ddeuoliaethau hefyd.

Diau y byddai'n ymddwyn yn fwy bonheddig gerbron Tywysog Cymru na cherbron tîm rygbi Bae Colwyn, ond Bedwyr oedd Bedwyr ble bynnag yr âi, Bedwyr y sgwrsiwr hwyliog, Bedwyr y cefnogwr unllygeidiog, Bedwyr y rhefrwr didderbynwyneb a'r rhegwr.