Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

begwn

begwn

A deallaf mai di-ongl yw meidroldeb: yn begwn gogledd a de, myfi yw'r newyddian sy'n croesi'r ynys i'th ddwyrain.

Cofier fod Mawrth ymhellach oddi wrth yr haul na'r Ddaear ac o'r herwydd mae tymheredd arwynebol Mawrth oddeutu rhewbwynt dŵr yn barhaus, er mai'r unig dystiolaeth bendant sydd ar gael o fodolaeth dŵr arni yw yng nghyffiniau ei dau begwn.

Fe fyddai honno wedyn yn begwn ar byramid o gynghreiriau llai.

Y pendilio rhwng y ddau begwn - Natur a Phersonoliaeth - sy'n esbonio'r cyfnewidiadau yn ymagwedd y cyhoedd at wyddoniaeth a gwyddonwyr.

Capten Scott yn hwylio o Gaerdydd i Begwn y De ar y Terra Nova.

Edgar Evans o Rosili yn marw ar daith Scott i Begwn y De.

Coedwigoedd sy'n cyrraedd mor agos a dwy fil o filltiroedd i begwn y gogledd.

Eto, medrai weld y copaon yn wyn a thros begwn yr Wyddfa 'roedd llewyrch pinc gwanwyn cynnar yn y ffurfafen.