Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

beirut

beirut

Mewn llefydd fel Beirut, Gogledd Iwerddon neu Kuwait lle bynnag yr ydw i wedi bod - mae yna ddigwyddiad sicr a phendant wedi dangos i mi fod yna lywodraeth ddwyfol ac nid jyst llywodraeth fydol.

Fe allech gredu eich bod yn Beirut neu yn un o wledydd America Ganol ar gyfnod o chwyldro!

Felly, mi aethon ni i fyny i ardal yr Alhambra - Oxford Street Beirut - ac, ar waetha'r gymhariaeth, mi roedd yna dlodi aruthrol yna.

Yn ogystal â dilyn Terry Waite wrth iddo geisio ennill rhyddid i rai o'r gwystlon Gorllewinol, roedden ni am geisio dangos sut oedd y Nadolig yn Beirut.

Er mai prin oedd y stori%au Nadolig hefyd, gan ein bod ni yng Ngorllewin Beirut yn yr ardal Foslemaidd, mi ddigwyddodd un peth a wnaeth imi deimlo'n freintiedig fy mod i yno.

Dim ond yr adeg yna y sylweddolais pa mor beryglus oedd Beirut.

Roedd rhaid cael y passes am fod yna sawl carfan yn Beirut a'n bod ni am ffilmio mewn sawl ardal wahanol.

O edrych o gwmpas Beirut, roedd olion y rhyfel yn amlwg; mi roedd rhai adeiladau wedi'u dinistrio'n gyfan gwbl.

Doedd pethau ddim cynddrwg â rhywle fel Iwgoslafia yn ystod y rhyfel yno, ond, yn Beirut, roedd hyn wedi bod yn digwydd ers blynyddoedd.

Roedd o fel bod mewn perlewyg wrth i'r offeiriad weinyddu'r sacrament i'r merched yma - merched a fu unwaith yn weinyddesau i'r tai mawr yn Beirut pan oedd hi'n dal yn berl y Dwyrain Canol.

Roedd hi bellach yn cael ei defnyddio gan bobl i daflu'u hunain oddi arni pan oedden nhw'n methu â dod i delerau efo bywyd yn Beirut.

Terry Waite yn cael ei herwgipio yn Beirut gan yr Hezbollah.

Roedd y tawelwch yn y gwasanaeth yn dawelwch ysbrydol, hyd yn oed yn y cynnwrf a'r annifyrrwch o fod mewn gwlad a dinas fel Beirut.