Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

bethel

bethel

Daeth llawer iawn o bobl i'n tŷ ni i ddechrau, ac wedyn i Bethel, lle'r aethpwyd a hi, ac y cynhaliwyd cwrdd, a'r capel yn orlawn.

Daeth ef yma o fod yn Weinidog ar Eglwysi Penmorfa, Bethel, a Chwmstradllyn, yn Henaduriaeth Llŷn ac Eifionydd.

I genhedlaethau o blant Y Felinheli a anwyd yn y blynyddoedd cynnar wedi'r rhyfel byd cyntaf, Miss Williams Bethel oedd athrawes y plant yn Ysgol Hen, ac felly y parhaodd i gael ei hadnabod ar hyd ei hoes ganddynt.

Y diwrnod cyn ei ymadawiad yn ol i Gymru, cafwyd Cymanfa fawr yn Bethel,

Bu'n aelod ffyddlon yn Bethel Cwm Hyfryd ar hyd ei oes.

Aeth a'i docyn aelodaeth i'w hen eglwys ym Methel, ond nid Bethel ei blentyndod a'i lencyndod mo'r pentref bellach ac y mae digon o dystiolaeth ar gael iddo ganfod hynny'n fuan.

Am yr ugain mlynedd bu yn byw yn Moriah, bu yn aelod ffyddlon a gweithgar yn y capel a'r ardal, ac yn ddiweddarach yn Bethel-Gaiman.

Yr oedd hi'n ddiacones yng nghapel Bethel, Gaiman, a chanddi ddosbarth o ferched ifanc yn yr Ysgol Sul.