Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

betsan

betsan

Byth er y dydd hwnnw y bu'n dyst anfodlon i foddi Betsan, mynnai'r hen wreigan ymwthio i'w ymwybyddiaeth, yn enwedig pan dueddai i'w gysuro ei hun fod popeth yn llaw Duw.

Cyfres o bedair pennod awr o hyd fydd Y Wisg Sidan gyda Betsan Llwyd yn brif gymeriad.

Pam Betsan felly?

Ond drwy wneud hyn ymdoddodd y ddwy yn un, ac erbyn hyn gwyddai mai Betsan oedd Meg a Meg oedd Betsan.

Ond yr oedd hi'n gwisgo'n dwtiach rwan, ac yn mynd at Betsan i gael trin ei gwallt.

Mynd â'r Betsan 'na adre, debyg, ond 'châi hi ddim gwybod dim gynno fo, er iddi gwyno a phregethu ar hyd y ffordd adre.

Betsan Powys

Un o'r prif straeon oedd brwydr Grace Llywelyn (Betsan Llwyd) i gael ei hail-gartrefu oherwydd bod ein chartref hi a'i gwr Bob (Emyr Wyn) yn llawn damprwydd.

Yr oedd Betsan Hughes yn hoff o blant a byddai yn rhoi ceiniog yn fy llaw bob amser.

Be 'di'r iws iti l'nhau dy ddannadd mewn rhyw fynwant o le fel acw na weldi neb ond Betsan Tyrchwr a'i thebyg o un pen blwyddyn i'r llall?

Aeth Betsan Powys ar daith drwy Gymru gyda'i rhaglen drafod ar yr etholiad, gan gadeirio'r trafodaethau gydag awdurdod a'i stamp arbennig ei hun.

'Doedd hi ddim yn licio'r Betsan Mair 'na chwaith.

Aeth Betsan Powys ar daith drwy Gymru gydai rhaglen drafod ar yr etholiad, gan gadeirior trafodaethau gydag awdurdod ai stamp arbennig ei hun.

Yn ddisymwth daeth wyneb Betsan yn fyw unwaith eto o flaen ei lygaid, y rhychau melyn yn diferu â dr Wnion, yr amrantau trwm yn cau allan y casineb a'r gwarth a'r crechwenu dieflig o'r chwmpas.

Hen wraig annwyl a alwem Betsan Hughes a edrychai ar ol y capel pryd hynny.