Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

betty

betty

betty a susan wedi marw dros sbaen?

fe gollodd susan rawlings ei bywyd hefyd am ei bod hi'n gweithio gyda betty.

pam dydych chi ddim yn gofyn i betty parker?

roedd betty a susan yn gweithio i fi.

Mae cyflwyniad gan yr ymgynghorydd iaith, Betty Root, tu mewn i'r clawr, yn egluro bwriad y gyfres a rhoi syniadau i'r rhiant ar sut i ddarllen y llyfr gyda'u plant.

mae gen i neges iddo fe gan betty.

fe wnaeth betty parker gamgymeriad felly, " meddai hi.

betty parker?

yna fe ddewisodd betty ei ffrind susan i'w helpu hi, ond doedd susan ddim yn gwybod llawer am waith y grŵp.

roedd ganddi hi waith pwysig i'w wneud efallai y byddai hi'n gallu helpu lopez i ddal y rheini oedd yn gyfrifol am farwolaeth betty a susan.

fydd hynny ddim mor beryglus â gwaith betty.

Yn sgil y gweithgarwch hwn codwyd to o gyfeilyddion fel Tom Morris, Maelor Richards, Jerry Hughes, Llew Hughes, a rhoddwyd cyfle i unawdwyr yr ardal arfer eu dawn - Susie Jones, Betty Davies, Vernon Parry, Ernest Thomas a Meirion Morris.

rydw i newydd dderbyn newyddion drwg am fy ffrind betty.

Pan geir piano, cyfeilydd penigamp a Betty Williams-Jones i'n diddanu, anodd iawn yw troi am adref.

siaradodd hi am ei chyfeillgarwch â betty parker ac am y tro olaf roedden nhw wedi cwrdd yn y caffe, y prynhawn pan roddodd betty yr amlen iddi hi.

fe gafodd betty parker ei lladd ym mharis y bore ma, " meddai fe.

aeth y wraig i mewn i'r t ôl fy ysgrifenyddes, rydych chi wedi dod yma i weld betty parker.

rydw i'n aelod o'r grŵp ac fe ddewisais i betty parker i'n helpu ni.

roedd y newyddion am betty yn sioc i ni i gyd.

roedd wyneb lopez yn ddifrifol mae dau berson wedi cymryd lle betty a susan yn barod, senorita craig.

yna, yn sydyn, fe ymadawodd betty â madrid.

roedd enw betty wedi gwneud argraff ar y wraig.