Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

bevan

bevan

Marw Ny Bevan, Sylvia Pankhurst, Albert Camus, Neville Shute, Boris Pasternak a Clark Gable.

Ymwelodd â'i bapurach pwysig â Gilfach-yr-haidd a Gwybedog, â Brynmeheryn a Ffosywhyaid, â Llawr-y-dolau ac â Ffynnon Dafydd Bevan.

Derbyniodd erfyniadau Jack Bevan, Thomas Jones ac eraill ymateb oeraidd iawn gan y mil a hanner o bobl oedd wedi ymgynnull erbyn hynny.

Mae wedi cael sawl swydd - bu'n was ffarm i Stan Bevan yn Llwynderi Fawr, bu'n borthor mewn ysbyty, bu'n ofalwr ym Mrynawelon, bu'n gweithio gyda'i ffrind gorau, Dic Deryn a bu'n borthor mewn gwesty yn Cheltenham.

'...' , taranodd Jack Bevan.

yfed llai o alcohol,' ebe Rhiannon Bevan, Swyddog Cyswllt Cymru Sefydliad y Merched.

Cymorth beirniadaeth E Lewis Evans, y mae M Wynn Thomas yn edmygus iawn ohono, ysgolhaig a gweinidog Annibynnol a ddeallodd yn gynnar ba mor astrus oedd ei arwr; a chymorth beirniadaeth Hugh Bevan ar ei ôl, yr hwn yn Morgan Llwyd y Llenor a astudiodd yr awdur fesul llyfr yn ogystal ag yn gyffredinol.

Aelod o'r heddlu, sef Mr Alun Bevan ddaeth atom i gynnal y noson.

Pan gyrhaeddodd y Cork Express am hanner awr wedi naw, cafodd Bevan ei gymeradwyo wrth iddo ddatgan: '...' .

Ar ddiwedd sgwrs Mr Bevan mwynhawyd paned o de a bisgedi a diolchwyd i Mr Bevan ar ein rhan gan Mrs Mary Roberts.

Bevan, Rheithor y Gelli, at anghyfreithlondeb a meddwdod fel pechodau cyffredin yr ardal.

Ethol Nai Bevan am y tro cyntaf yng Nglynebwy.

Diolchodd Miss Bassett yn gynnes iawn i Mr Bevan.

Yn ôl sylwebydd BBC Radio Cymru, Edward Bevan, roedd safon y dyfarnu yn ofnadwy.

DEREK Bevan o Glydach -- a fu'n ganolwr yn ffeinal Cwpan y Byd -- fydd dewis cyntaf Cymru ar banel y dyfarnwyr i gemau rhyngwladol.

Byddain ymarfer arno bob nos -a gydag e,f Randall Bevan - un o sêr y drydedd flwyddyn.

A chrwt bach du da f_m i wedyn am hir, diolch i ymddiriedaeth Mr Bevan yno' i - nes i'r coleg ddiawl 'na ddifetha popeth...

Nye Bevan yn Weinidog Iechyd a James Griffiths yn Weinidog Insiwrans Cenedlaethol.

Y trampolinydd Randall Bevan oedd ddwy flynedd o fy mlaen yn y coleg ond a oedd bob amser yn barod ei gymorth ai gyngor i fyfyriwr newydd Cymraeg ei iaith.

Dywedodd un o arweinwyr Cymdeithas y Gweision Rheilffyrdd yn Llanelli, sef Jack Bevan, gofalwr arwyddion o Hanner-ffordd, wrth bapur lleol: '...' .

Yn 1993 prynodd Reg bwll glo Pwll Bach ar y cyd gyda Stan Bevan ond yn y diwedd collodd Reg y pwll i'w brif elyn, Ieuan Griffiths.