Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

bill

bill

Beth am yr adegau eraill pan ofynnwyd imi dreulio cyfnodau yn Washington, yn benodol pan gafodd Ronald Reagan, George Bush a Bill Clinton eu hethol yn arlywyddion.

Synnwn i ddim na allai Bill Roache (Ken Barlow) chwarae ei ran heb sgript gan fod y cymeriad yn siwr o fod yn rhan ohono ar ôl chwarae'r rhan o'r bennod gyntaf.

Gellid dadlau mai Bill Parry yw un o'r cymeriadau mwyaf lliwgar yng Ngogledd Cymru.

Parhâi pobol i fyw wrth y stablau, ac ymhen blynyddoedd lawer wedyn dyma un yn digwydd sôn wrth Bill Parry am ddigwyddiad rhyfedd yno - eu bod wedi'u deffro'n ddiweddar gan oleuadau dros y lle, a hithau n ganol nos.

Cyflwynwyd y gwobrau gan Mr Peter Morgan, Rheolwr y Ganolfan Chwaraeon, Ogwr, Mrs Ruby Pollock, Mr Vernon Evans a Mr Bill Harris, Abergwynfi.

Mae'r diolch yn bennaf i ffrwyth misoedd o waith rhwng Adran Bolisi Bwrdd yr Iaith a Bill Hicks o Ganolfan Bedwyr, Prifysgol Cymru, Bangor, meddai.

"Potsiars, mae'n sicr," meddai Bill wrthynt, fel rhyw fath o esboniad.

Un o'r ardal hon oedd Bill Parry, a'i dad Thomas Parry cyn yntau.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Y 'gang o bedwar', Shirley Williams, Bill Rogers, David Owen a Roy Jenkins, cyn-aelodau o'r Llywodraeth Lafur, yn ffurfio plaid newydd, y Blaid Ddemocrataidd Gymdeithasol, yr SDP. Naw aelod seneddol yn eu dilyn.

Ymhlith y pethau a glywais gan Bill Parry y noson honno roedd hanes pum bwgan: hanesion am bethau yr oedd o ei hun, neu'i dad, wedi eu gweld yma.

Ei reolwr yw Bill Cayton oedd yn gofalu am Mike Tyson pan oedd ar y brig yn niwedd yr 80au.

Mae Bill bellach wedi troi'n Dian ac mae'n aros am y llawdriniaeth olaf i ddod yn ferch.

Ethol Bill Clinton yn Arlywydd yr Unol Daleithiau.

Fe'i hargraffwyd yn Llundain gan Norton a Bill.

Monica Lewinsky yn datgelu iddi gael perthynas rywiol â Bill Clinton, Arlywydd yr Unol Daleithiau, ac yntau yn gwadu'r honiad.

Mae Bill bellach wedi troin Dian ac maen aros am y llawdriniaeth olaf i ddod yn ferch.