Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

bleddyn

bleddyn

Yn y man gwelodd Alun fflach las wrth i Bleddyn wibio ar hyd y ffordd tuag ato.

'Be sy?' holodd Bleddyn yn ddiamynedd.

Aros funud,' meddai Bleddyn.

Ymhellach i lawr y dorlan roedd Bleddyn eisoes yn pysgota.

Roedd ar Bleddyn eisiau troi a rhedeg i ffwrdd ond ni wni ei goesau symud.

'Ie, ti sy'n iawn,' cyfaddefodd Bleddyn yn siomedig.

'Be wnawn ni â nhw?' holodd Bleddyn, ei lygaid yn fawr gan ofn.

Bleddyn yw enw brawd Llew.

Ymhen dim amser roedd tri brithyll braf arall wedi eu dal, un i Alun a dau i Bleddyn.

'Be di maint dy un di?' holodd Bleddyn.

'I fyny at Pwll Mawr,' atebodd Bleddyn yn onest.

Un fel yna oedd Bleddyn, uwch ben ei ddigon pan oedd popeth yn mynd yn iawn ond yn ddigalon os nad oedd yn llwyddiannus.

Wrth i'r ddau gerdded teimlodd Bleddyn yn ei boced am ei drwydded,.

'Iawn,' atebodd Bleddyn wrth hel ei fag a chario'i wialen yn ofalus.

'Rhaid i mi gael un arall eto,' meddai Bleddyn, 'i ni gael un bob un i swper heno.

'Wedi chwythu yno y mae hi, siw^r i ti,' meddai Bleddyn.

'O wel, bydd rhaid i mi daflu f'un i yn l, felly,' meddai Bleddyn yn ddigalon, 'mae hwnnw'n llai fyth.'

'Na, fedra i ddim cael y bachyn yn rhydd, treia di,' meddai wrth roi'r pysgodyn i Bleddyn.

Mi fyddai'n well i ni ei roi yn ôl a mynd i ddweud wrth Sarjant Evans ar unwaith.' 'Ie, ti sy'n iawn fel arfer,' cytunodd Bleddyn.

Hwyrach mai'r Brenin Arthur sydd yna!' 'Bydd ddistaw!' sibrydodd Alun gan roi pwniad i Bleddyn yn ei fraich.

'Beth ydyn nhw?' holodd Bleddyn gan fethu â chuddio'i chwilfrydedd.

Ni chymerodd Bleddyn arno ei fod wedi clywed dim a ddywedodd Alun, ac aeth ymlaen i gwyno am Bedwyr.

Wyt ti am chwarae pasio'r parsel ar lan afon?' gofynnodd Bleddyn yn flin.

Brawd Bleddyn.

'Be ydi be?' holodd Bleddyn yn ddiamynedd.

Roedd wrth ei fodd a galwodd ar Bleddyn.

Dechreuodd y pysgod frathu ac ymhen dim roedd Bleddyn wedi glanio brithyll braf.

Mae dy un di o faint go lew,' meddai wrth Bleddyn, 'ond mae hwn braidd yn fach,' oedd ei sylw wrth weld pysgodyn Alun.

'Mae o'n anferth!' meddai Bleddyn wedyn heb gymryd unrhyw sylw o'r hyn ddywedodd Alun.

Cyn iddo fedru meddwl am ateb clyfar teimlodd Bleddyn rywbeth yn tynnu ar y lein.

Erbyn hanner awr wedi un roedd Alun a Bob, y ci defaid du a gwyn, yn sefyll ar bont y pentref yn aros am Bleddyn.

'Wyt ti'n siw^r?' holodd Bleddyn.