Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

bleidleisio

bleidleisio

'Ond mi ewch i bleidleisio?' 'Af.

Mae gan bob aelod o bob Undeb hawl i bleidleisio mewn unrhyw etholiad o fewn eu Hundeb.

Yr oedd y wasg wedi dechrau brygawthan am 'rwyg' yn y Blaid, ac ateb y Gynhadledd oedd - unfrydedd tros bolisi cydnabyddedig y Blaid."' Nid oedd unfrydedd llwyr, a bod yn fanwl; ond mae'n debyg fod y rhai a oedd yn anghytuno â'r penderfyniad a basiwyd wedi cilio heb bleidleisio ar y cynnig, ar ôl i'r gwelliant a gynigiwyd ganddynt fethu.

Y pwysicaf o'r rhain oedd y gwelliant a hawliai fod rhaid i 40% o'r etholwyr bleidleisio o blaid ffurfio cynulliad.

Cewch yma gyfle i gyfrannu llinell neu gwpled at gywydd-seiber, cewch bleidleisio dros eich hoff awdl, a dweud eich dweud mewn seiat fywiog.

Yn y cyfnod cyn agor y Cynulliad ym mis Mai gwelwyd y gyflwynwraig Sara Williams yn codir llen ar y drefn bleidleisio i'r cyhoedd gyda Your Assembly: The Ultimate Guide.

Mae ef wedi dweud mai Aelodau Seneddol Lloegr yn unig ddylai bleidleisio ar ddeddfwriaeth Seisnig.

Yn fy meddwl i; maen rhaid eich bod yn berson prin iawn o rywbeth i'w wneud i fod ag amser i bleidleisio o gwbl yn y fath gystadleuaeth.

Oherwydd hyn bu i ni, fel Aelodau Seneddol Plaid Cymru, bleidleisio yn ei erbyn fel protest.

Mae croeso i bob aelod ddod i hwn i bleidleisio ar gynlluniau'r Gymdeithas am y flwyddyn ganlynol.