Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

blin

blin

Bu helbulon blin ynglyn â pharatoi'r Beibl ond bwriodd Charles ymlaen yn amyneddgar.

Dyn digon tawel, os blin, fyddai Sam fel arfer, ond roedd y ddiod yn ei newid.

'O tyd yn dy flaen, wir - beth wyt ti'n weld mewn petha fel 'na?' meddai Dilys, yn ddigon blin.

Tynged â'i gordd a'th yrr fel pêl ar ffo I ddeau ac i aswy yn dy dro, Y Gr a'th fwriodd i'r blin heldrin hwn Efo a yr, Efo a yr, Efo."

Rhannodd yr eiddo, gymaint ag ydoedd, cyn dyfod y dyddiau blin, ond arhosodd Phil yn annibynnol i'r diwedd, ac yn fodlon ar y defnydd a oedd ynddo ef ei hun.

Tra yn byw yno, bu cartref Mrs Freeman yn lety i lawer o'r teithwyr blin rhwng Dyffryn Camwy a'r Andes.

Peth blin fyddai iddo golli Gwgon Gam.

Gwaith blin oedd sgrifennu ar glawr rhychiog garw y gist, ond blinach fyth oedd cael allan beth a fynnai John ei ddweud wrth Marged.

Mor gras yw'r cywair yn y cwpled cyntaf, gyda'r canoli sylw ar y gair 'ymryson' (meddylier am gynodiadau tyrfus y gair) ac ar y tri ansoddair grymus 'ynfyd', 'chwerw' a 'blin'.

"Wel, na, 'dwy ddim..." "Nag wyt, neu 'faset ti ddim yn sôn am ddiddanwch yn yr un anadl â hi." "Blin?" "Nid hynny'n gymaint â'i bod hi wedi mynd i dra-arglwyddiaethu yn y fan acw." "Beth am y misus?" "Mae'r hulpan honno o dan yr argraff y caiff hi gydaid o bres ar 'i hôl os bydd hi farw, ac mae'nhw fel person a chlochydd hefo'i gilydd.

Rowland Hughes adref i Gaerdydd o'r Nature Cure Clinic yn swydd Bedford, â'i obeithion am adferiad iechyd oddi wrth yr afiechyd blin a'i poenai, yn chwilfriw.

Ond peth anodd ar y naw oedd ceisio esbonio hynny i gleient blin!

Does dim dwywaith nad oedd y fro honno yn un o fannau paradwysaidd y bardd; yn noddfa rhag dyddiau blin ac yn ffynhonnell bodhad arbennig.

Ond nid oedd gan Keble yr ehangder gweledigaeth na'r grym personoliaeth, meddai Owen Chadwick, i fod yn arweinydd mudiad a syrthiodd ar ddyddiau blin.

Wedi'r fath golledion arteithiol, gwaethygodd ei iechyd a soniai fwyfwy yn y pulpud ac yn ei ysgrifau am dymhestloedd geirwon, blin gystuddiau, chwerwder marwolaeth, y dywarchen olaf, lleithder y bedd, ac angau a thragwyddoldeb.

Balch iawn oeddwn nad oedd rhaid i mi gysgu mewn pabell ond yn ddigon blin wrth feddwl y byddwn ynddi hi y noson wedyn.

Corachod ydyn nhw, a rheini'n rhai blin iawn.

Cynrychiolwyd y Tabernacl yn yr oedfa hon gan Rhuanydd Butcher a Donna Howard Marwolaeth Blin oedd gyda ni glywed am farwolaeth Mr Rhys Jenkins, Cheltenham Rd.

Roedd y ddwy garfan yn ymateb, wrth gwrs, fel ag yr oedd deallusion Ewrop benbaladr, i'r 'newyddfyd blin' yr esgorodd y Rhyfel Mawr arno.

Peth blin byddai hynny hefyd.

Y mae bod yn etifedd dau ddiwylliant yn gallu creu anawsterau digon blin yn aml ac nid y lleiaf ohonynt yw anallu'r sawl na wyr iaith ond Saesneg i sylweddoli nad yw medru Saesneg a bod yn hyddysg yn hanes a llenyddiaeth Lloegr o angenrheidrwydd yn gwneud pobl yn Saeson.

O fewn rhai munudau daeth Coraniad bach blin - a thu hwnt o feddw!

Gwell na'r ddau yw y neb ni bu erioed, yr hwn ni welodd y gwaith blin sydd dan haul".

Er Côf Blin gennym gofnodi marwolaeth aelodau y bu eu cysylltiad â'r Tabernacl yn agos ac yn hir.