Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

boda

boda

'A ta waeth, aderyn yw boda dinwen,' ategodd Mini, 'nid madarch o unrhyw fath.'

Yn anffodus mae nifer y Boda Tinwen yng Nghymru wedi lleihau dros y degawd diwethaf ac y mae'r gwaith a wneir gan y Gymdeithas er Gwarchod Adar a'r Cyngor Gwarchod Natur, yn chwilio am y rhesymau dros hyn.

Ar weundir gogleddol y Berwyn, sydd dan reolaeth ciperiaid, dyn yw gelyn pennaf y Boda Tinwen.

ryn ni wedi clywed sôn am fwyd y boda, wrth gwrs ...

Boda dinwen, yn wir!

Aeth y sibrwd yn ei flaen, '...brân Gernyw, brân lwyd, brith yr oged, boda dinwen...' Gair od i ddisgrifio aderyn!

'Y...y gair boda ...' dechreuodd Delwyn yn betrusgar iawn, gan chwilio am rywbeth credadwy i'w ddweud.

Astudio'r Boda Tinwen

Er mwyn diogelu dyfodol y Boda Tinwen fel aderyn magu ung Nghymru, mae'n bwysig iawn bod gwaith y Gymdiethas er Gwarchod Adar yn parhau, fel y gellir darganfod anghenion ehangach yr aderyn gwych yma, a gweithredu er mwyn cynyddu'r llwyddiant mewn magu.

Am y bedair blynedd ddiwethaf bu'r Boda Tinwen, un o'r adar harddaf a mwyaf prin yng Nghymru, yn destun cynllun astudiaeth ar y cyd rhwng y Gymdeithas er Gwarchod Adar a'r Cyngor Gwarchod Natur.