Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

bois

bois

"Tail fydd ynddi hi fory eto bois" meddai'i pherchennog yn ffeind ac yn flêr.

Cwffio oedd y bois hynny wrth gwrs am eu bod wrth eu boddau yn cwffio, a sbaddu eu cefndyr ac ati, er mwyn cael llonydd i escploitio eu gwerin dlawd yn y mynyddoedd gwlyb ac oer.

Roedd croeso mawr i'w gael gan Aggie bob amser ac nid oedd yn malio dim am ganu coch y bois rygbi.

Ma nhw di bod wrthin ddiwyd yn hyrwyddor mini-albym newydd, ac yng nghanol y gigs i gyd, daeth y bois i mewn i'r stiwdio yma ym Mrynmeirion i recordio sesiwn acwstic 3 cân - ac maen swnion WYCH. mae'r traciau i'w clywed ar Gang Bangor gydol yr wythnos, a bydd cyfle i ennill copiau o'r CD wedi eu harwyddo.

"Mae fel ffair yma bois!" meddai Dafydd, wrth chwilio am le i eistedd i gael ei frecwast.

Bois caled, clyfar, mentrus yden ni eu hangen.

Ac ni wyddai neb arall, hyd y darfu i mi ddeall oddi wrth y bois eraill.

Christ I could turn quicker than him nowl" Gymaint oedd yr angerdd yn ei lais yn ystod yr araith honno nes fy mod i'n teimlo fel weud Anghofiwch y anio bois gadewch i ni gael gafael yn Lloegr nawr"' Yn sydyn roedd bywyd gyda thîm pêl-droed Cymru wedi cyflymu i gan milltir yr awr.

Cafodd Evan fwy o fraw o lawer na'r defaid a gwaeddodd dros y lle, 'Howld on, bois bach!

gwaeddodd huw huw am y bont, bois !

Newydd da, bois bach, mae Wili, Billy, Jim a John - yr anhygoel Bois Bach o ardal Crymych, yn dychwelyd i stiwdio Fflach er mwyn recordio CD newydd ar gyfer y Nadolig.

A'th dou o'm bois i'r Gweithe 'rwsnos ddiwetha.

Gwell i fi egluro fan hyn 'mod i'n un o'r bois 'ma sy'n gwisgo dim amdana i yn y gwely!l Dyna lle'r o'n ni yn gorwedd yno, ryw hanner awr yn ddiweddarach, a finne'n cadw i ddweud 'mod i'n gwynto mwg, ac yn y diwedd yn penderfynu bod yn well codi i weld.