Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

bositif

bositif

Roedd ymateb Higgins yn bositif ymosodol neithiwr.

mae'r Cyngor yn pwysleisio pwysigrwydd trin cwynion mewn ffordd bositif, fel rhan o reolaeth y BBC o'r broses gwneud rhaglenni.

Yr agwedd bositif hon ymysg y trigolion lleol sy'n fesur o lwyddiant yr Antur.

Gallwn naill ail eistedd yn ôl i sgwennu pryddest am hyn ac ochneidio neu gallwn wynebu'r her a gweithredu'n bositif.

Credwn bod angen mynd ati mewn ffordd bositif i ddatblygu ysgolion pentrefol: rhaid rhoi'r gorau i edrych arnynt fel problemau a dechrau eu gweld fel asedau gwerthfawr i'r gymuned.

Ac yn hytrach na beirniadu Cymdeithas yr Iaith yn agored, roedd yn haws datgan rhyw bethau ysgubol fel hyn gan gymryd arnynt eu bod yn cymryd agwedd bositif.

Gobeithio byddwn ni'n gallu cymryd pwyntie oddi arnyn nhw, falle ennill - mae'n rhaid meddwl yn bositif.

A oes gan y disgyblion agwedd bositif tuag at waith; a yw eu presenoldeb yn foddhaol; ydyn nhw'n cadw at y dasg; a yw eu gallu i gadw at y dasg yn gwella; a ydynt yn cymryd rhan lawn yn y wers?

Ar ôl cwyno am safiad UEFA mae Cyfarwyddwr y Gymdeeithas Bêl-droed David Davies bellach yn dweud y byddan nhw'n ymateb yn bositif i'r hyn oedd gan UEFA i'w ddweud.

Pegwn y cywirdeb gwleidyddol gwallgof hwn yw cynnwys Cuba Gooding Jr fel cogydd du sy'n dipyn o baffiwr ar un o longau'r harbwr - cymeriad nad oes a wnelo affliw o ddim a'r stori ond bod ei angen i ddangos pa mor bositif yw Americaniaid pan ddaw hi'n liw croen.

Ym mhellach ymlaen ceir arwydd ffordd arall yn pwyntio'n bositif ymlaen.

Parhawn i ddisgwyl am ymateb gan y mwyafrif ond mae ymateb rhai eisoes wedi bod yn bositif gan fynegi diddordeb mewn derbyn mwy o wybodaeth ynglŷn â Deddf Eiddo.

Geirie Carwyn, wrth gael ei holi ar ôl y gêm, oedd y rhai a ddangose ei 'agwedde' ore--'Mae paratoi yn hawlio agwedd meddwl bositif, ac fe benderfynon ni y bydden ni'n dal sgrym Caerdydd, doed a ddelo.