Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

botwm

botwm

Dim problem--swper hyfryd iawn, a chofio troi'r botwm ar y wal ar ôl gorffen y coginio.

Rhowch y cyrchwr rywle ar y llinell gyntaf ac yna cliciwch ar y botwm canoli fel bo'r pennawd yn symud i ganol y tudalen.

Llusgwch ar draws y pennawd i'w ddewis ac yna dewiswch Pennawd o'r ddewislen Style, cliciwch y botwm canoli ac yna ewch yn ôl at ddechrau'r testun.

'ia, ydyn.' Botwm melyn ...

Gellwch newid hyd neu ogwydd y llinell trwy roi'r saeth ar un o'r bachau a llusgo (sef symud y llygoden a'r botwm wedi ei bwyso).

'Bron pedair blynedd.' 'A cyn hynny?' 'Barclays.' Nodiodd Gareth a chau botwm olaf ei got.

'Oes rhywun yn cuddio rhywbeth oddi wrth y Gwylwyr' Botwm melyn ...

Botwm glas ...

Symudwch y saeth at fotwm Word Processor a chliciwch arno i'w ddethol (fel ym mae i'w weld yn y diagram uchod), yna cliciwch y botwm OK i agor dogdfen newydd yn ClarisWorks.

Dim byd ond gwrando ar gwestiynau dwl a phwyso botwm nes roedd o wedi syrffedu'n lân.

'Ai'r Gwylwyr sydd yn gofalu am ein bwyd a'n diod ni?' Botwm glas ...

Roedd botwm rheoli'r ffwrn ar y wal, ac ar y nos Sadwrn arbennig hon, mi ês ati i baratoi stêc a sglodion i'r ddau ohonon ni.

ffwrn, a throi'r botwm ar y wal, a dod 'nôl i'r gwely.

A'r botwm hen ŵr.

Plygodd pawb ymlaen i bwyso'r botwm glas ...

Wedi gwisgo'r siaced lwyd, caeaodd y botwm canol a gwthio ei fawd o'r tu ol iddo gan gadw ei fraich arall yn syth wrth ei ochr.

Ond, ni fedrwn sefyll gan nad oedd y botwm yn ei le priodol - o dan fy nghorff (i mi fynegi fy hun yn ddelicet!).

Mae o'n cydio yn Armin a Chalfin ac yn cerdded ar flaen ellyn rhyngddyn-nhw.' Dywedir rhywbeth tebyg am William Roberts: ''Does gan William Roberts ddim amcan am ddiwinyddiaeth gyfundrefnol a 'dydy o'n malio dim botwm corn am resymeg na chysondeb y Ffydd.

(Gellir defnyddio ffordd sydyn yn hytrach na chlicio botwm sydd â ffram ddwbl arno, fel y botwm OK hwn, sef trwy bwyso RETURN ar yr allweddell) Fe ddylech gael ffenestr fel hyn:

Dylunio Agorwch ddogfen newydd yn ClarisWorks a dewiswch Show Tools o'r ddewislen View (neu cliciwch ar y botwm dangos arfau), bydd hyn yn agor blwch arfau ar y chwith a bydd y dewislenni yn newid.

Yr hyn wnaeth inni feddwl fod rhywun heblaw ni wedi bod yno'n ddiweddar oedd darganfod botwm pren yn y twnnel, heb Iwch na dim wedi glynu ynddo .