Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

braster

braster

Anfantais y dulliau rheiny, wrth reswm, yw'r braster.

Y braster a fwytewch, a'r gwlân a wisgwch, y bras a leddwch; ond ni phorthwch y praidd.

Tybir i hyn ddigwydd am fod y betys yn hybu effeithiolrwydd yr iau; ac un o swyddogaethau'r iau yw trin braster.

Torrwch i lawr ar fwydydd wedi ffrio a bwydydd llawn braster.

Mae braster mewn anifei- liaid, er enghraifft, yn rhywbeth na ellir ei fesur yn uniongyrchol ar anifeiliaid byw ond mae'n nodwedd bwysig iawn oherwydd y galw am gig gyda llai o fraster.

Ceisiwch osgoi ryseitiau sy'n llawn braster a siwgr ac, os yw'n bosibl, newidiwch rysait i gynnwys llai o siwgr a braster; e.e., un llond llwy de o siwgr yn hytrach na dwy.

Os yw'ch cymeriant o egni yn llai na'ch allbwn o egni yna caiff y braster ei droi'n egni a byddwch yn colli pwysau.

'Yn bersonol, rydw i'n gwthio diet 'dim braster', achos mi weithiodd o i mi.

Pan fyddwch yn mynd allan i fwyta, ceisiwch ddewis seigiau sy'n isel mewn braster a siwgr.

Cofier mai'r braster yn y pryd hwn yn hytrach na'r pysgod a'r tatws sy'n debyg o beri ennill pwysau.

'Mae hi'n anodd, ond rydan ni'n ceisio annog bobl i dorri lawr ar fwyta braster, halen, siwgr, a chymryd mwy o ffibr, ffrwythau a llysiau.

Roedd hi'n dalach na fi a'r diffyg braster ar ei chorff yn dyst i'w bywyd caled ymhlith y bobol gyffredin, y campesinos.

Nid oeddwn, ac nid wyf hyd heddiw yn hoffi cig bras a byddai Mam yn torri'r braster i ffwrdd pan oeddwn yn hogyn bach.

Dim braster amdani felly!