Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

braw

braw

Ond wedi i'r llong angori ger Inis Mo/ r, sylweddolodd D ilys fod rhaid mynd mewn cwch bach i'r lan ac roedd hynny'n codi braw arni.

Dywedodd hefyd, Fab dyn, yr wyf yn torri ymaith y gynhaliaeth o fara o Jerwsalem; mewn pryder y byddant yn bwyta bara wrth bwysau, ac mewn braw yn yfed dŵr wrth fesur.

Yr ydych wedi rhoddi i lawr athrawiaeth ddogmatic bendant nad oes yr un rhithyn o braw iddi - na ellir llenyddiaeth fawr heb fod y syniad o bechod yn cael lle mawr yn y credo...

Clip ffilm oedd hon oedd yn fy atgoffa o sgets Harry Enfield yn dangos pêl-droedwyr y gorffennol yn chwarae yn erbyn tîm cyfoes ac yn cael braw o'u gweld yn cusanu ar ôl iddyn nhw sgorio.

Cychwynnodd redeg ar flaenau'i thraed dros lawr y gegin, ond rhewodd mewn braw pan glywodd floedd awdurdodol o'r tu allan.

Bydd yn llewygu weithiau, paid â chael braw.

Clywais fod un o arlunwyr mwyaf blaenllaw Ethiopia wedi cyfrannu i'r ddefod pan oedd yn bump oed, a chanfÉm, gyda braw, fod offrwm croenwyn yn cael ei ystyried yn arbennig o lwcus.

'A!' gwaeddodd Geraint mewn braw; doedd o dim wedi disgwyl ateb i'w gwestiwn, a chiliodd yn ôl i ben pellaf yr ystafell.

Idris." Cytunwyd ar hyn rhag i Mam gael braw o weld y gair "damwain".

Llanw'r nos dros erwau galar, Hoen a gobaith dan ei li, Ysbryd braw yn crwydro'r ddaear, Tristwch yn fy mynwes i...

Cario 'mlaen am tua phum munud, i roi braw go-iawn iddi.

Jim!' Bu bron i mi faglu trosto, a bron iddo yntau daflu ei hun i'r afon mewn braw!

Daethant yn ôl a golwg wedi cael braw ar bawb ond Robin.