Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

brecwast

brecwast

"Y gamp fwyaf ydi hedfan yn isel, nid yn uchel," meddai peilot arall tra'n bwyta brecwast un diwrnod.

Roedd o wedi sylwi nad oedd ei ffrind wrth y bwrdd brecwast, a phenderfynodd fynd i dynnu ei goes am y peth.

Mae gennych chi le i ddiolch nad ydw i ddim yn cysgu mor esmwyth ag y bu+m i, neu fyddech chi ddim yma'n mwynhau brecwast yn yr haul ond yn yr ysbyty yn ymladd yn erbyn niwmonia.

Gyda Concorde fe allem gael brecwast adre, cael coffi ganol bore yn America a dod nol i swper.

ond y ddwy ohonom yn egluro ein bod yn llysieuwyr felly ffwrdd a ni i gael brecwast Chinese go iawn - powlen fawr o noodles hefo wy 'di ffrio ar ei ben.

Ar ôl bwyta brecwast yn frysiog, eisteddodd i lawr i feddwl.

A brecwast yn Lwcsembwrg !

Golygai hynny ddarllen pennod o'r Beibl a gweddio wrth y bwrdd brecwast.

Wedi pregethu yn y gyntaf yn y bore, ni roddodd neb w ahoddiad iddo i gmlo, a bu raid iddo yrr.lwybro i'r eglwys arall y prynhawn, pregethu yno, a dychwelyd adre heb damaid o fwyd ers amser brecwast!

Afraid yw crybwyll ei fod yn brydlon wrth y bwrdd brecwast drannoeth, ond yn rhy eiddgar a chynhyrfus i fwyta llawer.

Ar ôl brecwast, cyrhaeddodd y brenin a'i ddau ddyn.

Ar ôl y brecwast Tsineaidd cyntaf, cawsom ein tywys o gwmpas y ddinas.

'Rydw i'n gorfod shafio a gl'nhau 'nannadd bob bora cyn brecwast!

Roedd y cwrw yma yn llesol iawn o'i yfed bob bore cyn brecwast.

Roedd y bwrdd wedi ei osod yn barod ar gyfer brecwast drannoeth, bowliau bara llaeth wyneb i wared mewn rhyw wyth neu naw o lefydd, ar wahân i lle'r oedd Dic yn eistedd, y lamp baraffin ar y wal uwch ei ben wedi ei throi i lawr rhag iddi fygu yn y drafft.) "Roedd hi'n bert iawn, gwraig y ffarmwr yma.

Chwaraeai sboncen o leiaf unwaith yr wythnos, yn ystod ei awr ginio, a rhedai ddwy filltir bob bore cyn brecwast beth bynnag fyddai'r tywydd.

Ar ddiwedd y brecwast anrhydeddus dyma Bholu yn nodio ar Akram i dalu.

Tra bo'i rieni yn casglu llen a llafar plant dechreuodd Robert Opie, yn fachgen ifanc, gasglu papurau losin a siocled, potiau iogwrt, a bocsys bwyd brecwast.

Y BBC yn cychwyn darlledu teledu brecwast, ac ITV yn dilyn gyda TV-am.

Mae hi fel ffwrnais yma ers amser brecwast - mewn mwy nag un ystyr, was i.

Byddai'i modryb yn deud fod Syr Simon yn arfar cael 'i sgwrio cyn brecwast bob dydd hefo brws sgwrio, gymra fy llw y byddai raid i minna fynd trwy'r un oruchwyliaeth.

Ddeudodd Gwyn yr un gair o'i ben ond rhythu'n sorllyd ar weddill llwm y brecwast.

Gwnaed brecwast yng nghefn y tŷ lle roedd tân dan do ond ymhen ychydig funudau roedd helynt mawr y cogydd yn chwifio ei ddwylo ac yn dweud mai canibaliaid oedd yn byw yn Buganda a'r llall yn gweiddi nerth ei lais ar y cogydd mai ef a thylwyth y Jaluo yn Kenya oedd y canibaliaid.

Chwe wy wedi ei ffrio hefo pryfed a dim arall oedd y brecwast gawsom yng nghanol yr anialwch y bore hwnnw.

"Mae'r criw yn cael brecwast rwan.

O fyd a phethau gwleidyddiaeth yr Ewrop newydd daeth nifer ynghyd ar gyfer brecwast a gweddi.

Wrth glirio llestri brecwast, rydan ni'n meddwl beth i'w wneud ar gyfer amser cinio!

Ni allai'r brecwast orffen yn ddigon cyflym, a'r funud y symudodd yr ymwelydd o'r bwrdd rhuthrodd fy mam i fyny i'w ystafell a gweld bod y lliain glân eto yn llinellau duon drosto.

Y brenin yn gorfod picio allan o'i balas i siop y gornel i brynu paced o uwd i wneud brecwast.

Yn anffodus crwydrodd ei lygad i gyfeiriad bwrdd crwn a diflannodd y gwynt i gyd o'i hwyliau - roedd Laura Elin o'r Felin wedi hulio brecwast i dri.

Un noson roeddem yn aros mewn tŷ gwely a brecwast yn Nghil Airne.

A thrannoeth doedd arnynt ddim angen brecwast.

Yn y lloft roedd bwydlen brecwast pur anaferol (peth dieithr mewn tŷ gwely a brecwast, beth bynnag).

Erbyn brecwast roedd e fel dyn yn cerdded ar draws rhaff uchel: 'i ddiwedd gerllaw ar y dde ac ar yr aswy.

Brysiodd i wisgo amdani a pharatoi brecwast ac i ddarllen llythyr Paul.

Gwisgodd amdani yn ei jîns a'i siwmper ac i lawr â hi i nôl ei brecwast.