Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

bresenoldeb

bresenoldeb

Wrth ddal y clustdlws yn fy llaw, teimlais Bresenoldeb yr Arglwydd.

Ni ddywedai ddim, ond mi oedd ei bresenoldeb yn dweud.

Nid oedd llewyrch o oleuni i'w weld yn unman wedi nos ac amharai hynny ar bresenoldeb yn yr oedfeuon.

Yn sydyn safodd yn stond wrth deimlo'i bresenoldeb.

Gyda chymorth cyfryngwyr (mediums) megis Y Prifardd Elwyn Roberts a Winni Marshall, treuliodd ef flynyddoedd lawer yn ymweld â thai ac yn cynorthwyo pobl a boenid gan bresenoldeb ysbrydion.

Y mae wedi gofalu ei bod yr ochr iawn i'r gwynt fel y caiff rybudd ymlaen llaw o bresenoldeb unrhyw erlidiwr.

Delwedd arall a berthynai i waith yr offeiriad, ond wedi ei gosod o ongl hollol wahanol, yw honno am Grist fel yr Archoffeiriad mawr a gyflawnodd ddefodau puredigaeth fel y daeth hi'n bosibl i bechaduriaid fynd i mewn i gysegr presenoldeb Duw, yn union fel y caniateid i'r Archoffeiriad fynd drwy len y cysegr i bresenoldeb Duw (Heb.

Yn ogystal a hynny, roedd Syr Thomas yn gwmniwr gyda'r mwynaf ei galon a'r gwreiddiolaf ei hiwmor.Fel Tom Parry yr adweinid ef ym Mangor mewn cyfnod cynharach, ag ef oedd ffefryn ddarlithydd y dosbarth Cymraeg.Roedd ganddo bresenoldeb a phersonoliaeth oedd yn llwyr arbennig, heb son am ddawn i draethu'n feistraidd a chyson ddiddorol.

Diolchwyd i Gary Holdsworth o'r Asiantaeth Fudd-Daliadau am ei bresenoldeb.Bu iddo fynychu cyfarfod o'r gweithwyr i annerch cynghorwyr ar y DSS a'r sustem fudd-daliadau.

'Dim lot,' meddai Meic gan geisio symud ychydig o'r brigau o'i flaen heb ddatgelu ei bresenoldeb i'r llengwr a safai ar ben y cnwc tua phymtheg metr i ffwrdd.

Os nad oes gennym chwedl gyflawn, ysgrifenedig am Drystan, boed honno'n stori frodorol neu'n un wedi ei haddasu o ryw ffynhonnell Ffrangeg, pa dystiolaeth sydd ar ôl i bresenoldeb traddodiad byw am y cariadon yng Nghymru?

Ymunwn gyda'r gwaredigion yn dy bresenoldeb yn y nefoedd i ganu i'r Hwn a'n carodd ni ac a'n golchodd ni oddi wrth ein pechodau yn ei waed ei Hun.

Roedd ei bresenoldeb yn bwysig a diolch iddo am barhau i fod ag amser i ni yng Nghymru.

Mae'r presenoldeb corfforol yma gyda ni o hyd rywsut, heb son am bresenoldeb gair a meddwl drwy'r emynau.

Maen teimlo y gallai ei bresenoldeb yn annerch Pwyllgor Technegol Undeb Rygbi Cymru nos Iau, fod yn hollbwysig.

Roedd gan BBC Radio Cymru hefyd bresenoldeb amlwg yn yr Eisteddfod Genedlaethol ar Ynys Môn ac yn y Sioe Frenhinol.