Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

broject

broject

Er y byddai'n bosibl, wedi i broject tair blynedd ddod i ben yn llwyddiannus, i'r Swyddfa Gymreig gytuno i ariannu project newydd yn yr un maes i'w gyflawni o fewn cyfnod penodol pellach, nid ystyrir fod profiad o gyflawni project blaenorol yn fwy manteisiol na phrofiad diweddar yn y dosbarth ac anarferol fyddai penodi swyddog project am ddau gyfnod yn olynol.

Byddai hwn yn ddechrau ar broject mawr dros gyfnod o flynyddoedd.

Yn anffodus, mae gwneud copi%au o'r holl ffilm a dynnwyd wrth weithio broject allanol yn ychwanegu'n fawr at gost.

Almaenwr yn gweithio ar broject a allai chware rhan bwysig dros ben mewn rhyfel rhwng 'Germany' a Phrydain!

Gan mai natur yr unigolyn a benodir i gyflawni project yw'r prif ffactor mewn llwyddiant y math yma o broject, y mae angen cytuno ar ganllawiau ar gyfer penodi'r personau mwyaf cymwys er sicrhau cysondeb a disgwyliadau cyffredinol ymysg y canolfannau.