Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

brwnt

brwnt

Dim sôn am boteli, gwydrau brwnt, blychau llwch gorlawn, pentwr o hen bapurau newydd.

Dyna pam y mae Menem wedi rhyddhau'r rhan fwyaf o'r milwyr a gafwyd yn euog ar ôl y 'rhyfel brwnt' yn erbyn y bobl yn ystod dyddiau'r juntas.

Dyma'r ail ddadl am chwarae brwnt o fewn wythnos i D. R. Davies.

Mae'r comisiynydd chwarae brwnt, Russell Howell, wedi bod yn edrych ar dapiau fideo o'r gêm ac wedi penderfynu nad oes angen cosbi.

"Da i ddim i mewn ar ôl y llarbad brwnt am bensiwn," meddai Picsi'n onest, a wnaeth neb arall anghytuno.

'Brwnt uffernol,' cytunodd y chwilen yn llawen, 'a hynod o glyfar hefyd.

Cwmanai Rod yn ei ymyl ar stôl uchel yng nghefn y lab (eu cuddfan arferol!) yn cyfansoddi brawddegau brwnt yn ei lyfr Ffis a Cem gan wneud ei orau glas i danio diddordeb Guto mewn limrigau coch.

Roedd JPR yn eofn ond eton chwyrn ei gondemniad o chwarae brwnt a chïaidd.

'Iddi gael gweld drosti ei hunan beth yw gorfod byw mewn caets brwnt,' ategodd Jini.

Mae dau aelod o dîm Stade Franšais, wedi'r holl ddadlau, nawr wedi clywed eu bod yn cael eu henwi am chwarae brwnt honedig yn erbyn Abertawe.

Fydd yna ddim cosb i unrhyw un o chwaraewyr De Affrica yn dilyn honiadau gan Loegr o chwarae brwnt gan y tramorwyr.

Nawr mae Martin Johnson, capten Lloegr, wedi ei enwi am chwarae brwnt yn ngêm Caerlyr yn erbyn y Saracens.

Ac wele'r Quango Iaith yn gwneud gwaith brwnt y Torïaid yng Nghymru (sef holl bwynt sefydlu Quangos os na allwch ennill grym trwy etholiadau), yn lledu twyll a rhagrith fel wna'r WDA, Tai Cymru, yr Ymddiriedolaethau Iechyd, yr Ysgolion sydd wedi eithrio a'r Swyddfa Gymreig ei hun, yr Arch Quango.

Ond gwir arwyddocâd y penderfyniad hwnnw oedd ei fod yn dangos fel yr oedd y rhan fwyaf o aelodau'r Blaid yn ymwybod â'r traddodiad radicalaidd, er bod rhai o'r aelodau blaenllaw, wrth arllwys dwr brwnt eu hen ffydd ym mhleidiau Llundain, wedi arllwys y babi radicalaidd hefyd.