Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

brydlon

brydlon

Fe ddechreuodd y chwaraen brydlon am saith o'r gloch ym Mhencampwriaeth Golff Agored Cymru ar gwrs y Celtic Manor yng Nghasnewydd.

Disgwylir i chwi ddod i bob sesiwn a darlith a chyrraedd yn brydlon.

Afraid yw crybwyll ei fod yn brydlon wrth y bwrdd brecwast drannoeth, ond yn rhy eiddgar a chynhyrfus i fwyta llawer.

Cychwynnodd tua'r angorfa'n or-brydlon, a gwylied llongau'n dod i mewn ac yn ymadael.

Yr oeddynt yno'n brydlon, cyn fod ond ychydig yn y capel; rhoed ef ymhellaf mewn sêt.

Gyda'r ffilmio wedi ei drefnu i gychwyn am saith - yn unol a'r arfer Ariannaidd mae'n cychwyn yn brydlon toc cyn wyth.

Roedd pawb yno yn brydlon ar fore'r trip ond (y diweddar erbyn hyn) Gruffydd Williams Blaen Cae.

Y Trysorydd: Cafwyd adroddiad manwl gan Beti ab Iorwerth a dywedodd fod yr arian wedi dod i law yn brydlon o'r canghennau.

Gwelais y palmwydd marw y tu ôl i'r to, y cacti truenus o flaen y ffenest - arferai eu dyfrhau yn ffyddlon o brydlon heb os - planhigion swyddfa allan yn yr awyr agored.

Carasai weld ei holl denantiaid yn troi allan yn dda a pharchus os medrent wneud hynny a thalu'r rhent yn brydlon.

Yr oedd Dei wrth y moniwment yn brydlon.