Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

bryncir

bryncir

Bryncir oedd y Clwb cyntaf yn yr ardal ond sefydlwyd Clybiau Llanystumdwy a Phorthmadog yn fuan iawn ar ei ôl ac felly collwyd nifer o'r aelodau yn bur fuan yn ei hanes.

Parhaodd Clwb Bryncir am tua deng mlynedd fodd bynnag, ond gan i rai aelodau symud o'r ardal ac i rai eraill briodi, lleihaodd eu nifer a daeth y Clwb i ben.

Henry Hughes, Bryncir, gūr a dreuliodd ei, oes yn chwilota i hanes y Methodistiaid yn Llūn ac Eifionydd.

Nid Bryncir oedd yr unig le a welodd fflam y diwygiad yn cael ei chynnau gan ymyrraeth annisgwyl llanc ifanc mewn oedfa.

Pan ddechreuodd Eisteddfodau'r Clybiau bu aelodau Clwb Bryncir yn cystadlu'n frwd yno.

Un arall sydd yn cofio Clwb Bryncir yn dda yw Mr John Alun Williams, Nant Cwmbran.

Yn ogystal â bod yn Arweinydd Clwb Bryncir, yr oedd galw am wasanaeth y ddiweddar Miss Elizabeth Lloyd Williams i roi hyfforddiant i aelodau rhai o'r clybiau eraill yn rhinwedd ei swydd gyda'r Weinyddiaeth Amaeth fel Swyddog Cynghori ynglŷn â llefrith.

Yn y rhan yma o Eifionydd sefydlwyd tri chlwb o fewn rhyw chwe milltir i'w gilydd sef Llanystumdwy, Bryncir a Phorthmadog.

Bu chwaer Miss Williams, sef Miss Margaret Lloyd Williams, Plas Llecheiddior, hefyd yn aelod o Glwb Bryncir, ac yr oedd ar y Pwyllgor Gwaith yn ystod y blynyddoedd cynnar.