Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

buddsoddi

buddsoddi

Honnodd fod diwydianwyr ledled y byd, gyda chymorth yr economegydd Milton Friedman, wedi addo buddsoddi gwerth ugain biliwn o ddoleri yng Nghuba y diwrnod y caiff Fidel ei ddisodli.

Roedd - - yn teimlo fod angen buddsoddi mwy o amser ar gomisiynydd er mwyn sicrhau cyd- gynhyrchiad llwyddiannus.

Mae'r gwledydd mwyaf blaengar bellach yn buddsoddi'n drwm mewn ymchwil wyddonol sylfaenol, fel ernes ar gyfer datblygiadau posib yn y dyfodol.

yn awr wedi gofyn i'r buddsoddwyr i gadarnhau eu bod yn fodlon buddsoddi'r arian gyda Cwmni Cig Arfon Cyf.

Doedd ychwaith y fath beth â `script developer' yng Nghymru - i godi safonnau sgriptiau mae angen buddsoddi mwy na'r hyn sy'n digwydd ar hyn o bryd.

Ar yr un pryd mae'r adran ddrama wedi bod yn buddsoddi'n helaeth i ddatblygu dawn ysgrifennu yng Nghymru, nid yn unig trwy labordai a gweithdai awduron, ond hefyd trwy lansio cyfres ddrama radio ddyddiol lle y gellir ennill cynulleidfaoedd a chaboli talentau.

Mae i hyn oblygiadau ar ddatblygu economaidd, a cheir dadl gref dros fuddsoddi mewnol sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd, am ei fod yn dileu rhwystrau ffisegol pellter a all atal buddsoddi.

Y cwbl a wyddai pobl y dref oedd bod nifer o'u plith wedi buddsoddi eu harian yn y Copper Trust yma, rhai ohonynt, megis Jenkins London House, wedi buddsoddi miloedd.

Nwy.Rhaid buddsoddi mewn poteli nwy ar gyfer y garafan, a'r hyn a ddefnyddir yw LPG.

Mae'n weddol amlwg mai'r prif reswm dros brynu'n ail law yn hytrach na buddsoddi mewn carafan newydd yw'r gost.

Mae'r diffyg o ganlyniad i flynyddoedd o ddiffyg buddsoddi yn y celfyddydau gan lywodraethau.

Dengys ymchwil ddiweddar fod Prydain wedi buddsoddi llai yn y maes tai dros yr ugain mlynedd diwethaf nag unrhyw wlad arall yn y Gymuned Ewropeaidd.

Y mae pob agwedd - gwerthu, prynu, cynhyrchu, cyflogi, buddsoddi mewn offer, gweinyddu a sicrhau cyfalaf i gyd ynghlwm wrth ei gilydd.