Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

bwletin

bwletin

Darlledu'r bwletin newyddion radio cyntaf.

Mae'n eironig mai'r dasg hawsaf ar lawer ystyr mewn rhaglen newyddion yw darllen y bwletin sy'n fframwaith i'r rhaglen.

(Ceir rhagor o wybodaeth am Lyn Cerrig Bach yn yr erthygl ar Y Celtiaid yn y Bwletin hwn.)

Ef, neu hi, sy'n gyfrifol am y bwletin newyddion a fydd yn asgwrn cefn i'r rhaglen, am ysgrifennu peth ohono ac am ddewis lluniau, mapiau a diagramau ar ei gyfer.

Fe fydd cyhoeddiadau swyddogol y Senedd yn ddwyieithog, fe gyhoeddir testun y Bwletin Swyddogol (yr 'Hansard') mewn Basgeg a Sbaeneg, ac fe fydd y ddwy iaith yn cael eu hystyried yn wreiddiol.

Cyfaddefodd wedyn fod y syniad y gallai ef gael cais i gyflawni'r gorchwyl ei hun yn un mor anghredadwy iddo fel nad edrychodd eilwaith ar y bwletin.

Clecs Cwmderi... BBC CYMRU'R BYD - Chwaraeon - Bwletin

Digwyddwn fod yn gyfrifol am gynnwys bwletin newyddion y diwrnod hwnnw, a rhoddais le blaenllaw i'r stori.

Ar ôl cael ei ddychryn wrth gyflwyno'i raglen gyntaf ar deledu aeth un o newyddiadurwyr mwyaf gwylaidd ein cyfnod i olygu newyddion i'r BBC Yn fuan wedi cyrraedd yno, ac yntau'r prynhawn hwnnw wedi bod yn paratoi'r newyddion Saesneg, aeth i'r stiwdio sain gyda bwletin cyflawn dan ei gesail i ganfod nad oedd y darllenydd arferol wedi cyrraedd.

Yn y pecyn ac ar fwrdd bwletin NVQ Rheoli, bydd cyfle i drafod rhai o'r problemau sy'n codi o ddydd i ddydd ac i glywed am rai atebion posibl i'r problemau hynny.

Yn ogystal â defnyddio'r gohebwyr lleol fel ffynhonnell, bydd cyfran o bob bwletin yn tarddu o'r adran newyddion ei hun.

Cafwyd lle i amau ar adegau fod rhywbeth ar goll, un ai o gynnwys bwletin neu ynteu o grebwyll dehonglydd.

I ddechrau, felly, rhaid i gynnwys y bwletin wneud synnwyr i'w ddarllenydd.

Ond nid oes rhaid wrth brofiad newyddiadurol i fedru darllen y newyddion, i wneud bwletin yn gredadwy, ac i ddarllen y naill stori ar ôl y llall yn rhesymegol, yn synhwyrol a chydag argyhoeddiad.