Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

bwllheli

bwllheli

I Bwllheli y daeth y Bargyfreithiwr Walter Glyn, tra ar ei wyliau ym Mrynhir, Cricieth, yn lle ymuno â busnes llongau ei dad yn Lerpwl.

Symudodd Mr Rowlands o Bwllheli i West Kirby.

Un o Bwllheli'n wreiddiol, y llall o Borthmadog, a'r ddwy wedi byw yn Israel ers blynyddoedd.

o Bwllheli o amserlen y gaeaf ac y tynnwyd sylw Cynhadledd Gyswllt Rheilffordd y Cambrian at y mater.

Diolch i'r miri efo'r hogan wirion yna gollodd ei chot law, roedden nhw chwarter awr yn hwyr yn cychwyn o Bwllheli ac roedd y ddamwain yna ger Llanllyfni wedi achosi iddo golli mwy o amser.

Davies oedd yr arolygwyr ym Mhwllheli; y mae'r ddau wedi'n gadael erbyn hyn Dreifio fu hanes DS cyn cael ei ddyrchafu'n arolygwr a chofiaf unwaith fod yn ofalydd ar ei fws, a chyrraedd i mewn i Bwllheli ymhell o flaen yr amser a nodwyd ar yr amserlen.

Cafwyd trafodaeth ynglŷn â dileu'r gwasanaeth tren olaf o Bwllheli a datganwyd bod hynny'n creu anawsterau i ddefnyddwyr lleol.