Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

byddan

byddan

Byddan nhw'n wynebu Lloegr yn eu gêm gynta.

Mae Bayern trwodd i'r pedwar olaf, felly, lle byddan nhw'n chwarae Real Madrid, gurodd Galatasaray 3 - 0 neithiwr; 5 - 3 dros y ddwy gêm.

Mae cael babi ar yr aelwyd yn gwneud iddyn nhw ymddangos yfel pe byddan nhw'n bobol go iawn.

Cafodd Abertawe y fuddugoliaeth gyffyrddus yr oedd pawb yn ei ddisgwyl yn Cross Keys neithiwr, buddugoliaeth all olygu y byddan nhw'n dathlu ennill Pencampwriaeth Cynghrair Rygbi Cymru a'r Alban ddydd Sadwrn.

Cymry o wahanol rannau o'r byd yn son sut y byddan nhw yn treulio Dydd Gwyl Dewi eleni.

Ond mae problemau gan Wrecsam oherwydd bod Edwards a Sam ar eu ffordd nôl o Trinidad - a byddan nhw'n flinedig.

Pan fydd Cymru'n chwarae yn erbyn Yr Wcrain, byddan nhw'n debygol o wynebu Sergei Rebrov.

Byddan nhw'n gobeithio am ragor heddiw.

'Gobeithio y byddan nhw'n iawn fel'na heb ole,' meddai ei fam wrth Dilwyn.

Mae Undeb Rygbi'r Alban wedi cadarnhau y byddan nhw, yn eu cyfarfod blynyddol fis nesa, yn trafod creu trydydd tîm proffesiynol yn yr Alban.

Y disgwyl yw y byddan nhw'n pennu cyfran benodol o'r arian ar gyfer prosiectau hefyd.

Yn ystod y cyfarfod byddan nhw'n trafod syniadau weithiau, ond ei brif bwrpas ydy rhoi cyfle i raglenni gynnig straeon difyr sydd wedi codi yn eu gwlad nhw.

Felly byddan nhw'n gwybod beth i'w ddisgwyl.

Wedyn, dydd Sadwrn, byddan nhw'n chwarae Walsall.

Os gall Pontypridd gadw o fewn ugain pwynt i Gaerlyr falle byddan nhw'n ddigon hapus.

Petae Cymru yn ennill, byddan nhw'n wynebu Sir Gaerlyr yn y rownd nesa.

Byddan nhw'n ymuno â chriw dethol iawn - dim ond wyth o'u blaenau nhw sy' wedi cyflawni hynny, gan gynnwys yr asgellwr Ieuan Evans.

"Mae pethau'n dechra poethi erbyn hyn," meddai, yn ei ffordd gyfeillgar, "Ddowch chi ddim draw i'r ysgol nos 'fory?" 'Does gen i ddim llawer o awydd." "Mi faswn i'n licio i chi fod yno pan ddaw Lewis Olifer a Deilwen Puw am y tro cynta'." 'Fyddan' nhw yno nos yfory?" "Byddan.

Dywed yr Ysgrifennydd Cyffredinol, David Collins, y gallai adroddiad y dyfarnwr, Mark Cowburn, gyrraedd cyn diwedd yr wythnos ac y byddan nhw mewn sefyllfa bryd hynny i drafod y cam nesa.

Ond yr oedd rhywbeth yn anghysurus iawn gweld fod dwy ddynes yn Sir Fôn wedi cysegru eu bywyd i redeg ar ôl cathod er mwyn eu dal nhw i'w sbaddu - neu gweirio fel byddan nhw'n dweud ar yr ynys honno.

Wrth i'r Bwrdd gyhoeddi y byddan nhw'n dosbarthu drafft o ganllawiau iaith yn yr Hydref, fe gawson nhw'u beirniadu gan Eleri Carrog o'r mudiad Cefn am lusgo'u traed.

Fe ddaeth y newyddion y bydd Texas Radio Band, grwp a enillodd y wobr am Grwp Newydd Gorau 99 yng noson wobrwyo RAP Radio Cymru, y byddan nhw'n mynd i stiwdio Fflach yr wythnos yma i gychwyn recordio Ep chwe chan fydd allan ar label RASP yn y dyfodol agos.

Synnwn i ddim na fydd raid i Abertawe chwarae dipyn gwell i ennill yn erbyn Caerfyrddin - ac y mae'n bosib y byddan nhw heb ei cefnwr Steve Jones.

'Wedyn, mi wnaethon ni esbonio be oeddan ni isio iddyn nhw neud, a'u rhybuddio y byddan nhw'n cael eu gosod mewn rhwymau i newynu, tasan nhw'n gwrthod, a'r benywod yn cael eu lladd.

Yfory byddan nhw'n cychwyn ei gêm yn erbyn Sir Gaerloyw ym Mryste.

Mae Popi a Macs yn meddwl pa swyddi y byddan nhw'n eu gwneud ar ôl tyfu i fyny.

Mae'n ymddangos y byddan nhw'n cefnogi'r Prif Weinidog, ond yn argymell maddau i arweinydd y coup" os bydd yr helynt yn dod i ben yn heddychlon.

Mae Caerliwelydd (Carlisle United) wedi sicrhau y byddan nhw'n aros i fyny yn dilyn gêm gyfartal, 1 - 1, yn Lincoln.

Dydyn nhw ddim yn galw am sgwrs fel y byddan nhw ers talwm.

Ond fe ddangosodd Castres mewn fflachie bod nhw'n dîm sy'n gallu chwarae rygbi a byddan nhw'n fwy na llond côl yn Ffrainc yn y Stade Pierre Antoine yfory.

Y mewnwr Dan Van Zail fydd capten tîm y Springboks a byddan nhw'n gobeithio gwneud iawn am golli yn erbyn Tîm A Iwerddon yr wythnos dwetha.

Ond, yn y pen draw, efallai mair unig beth y mae Charles yn ei wirioneddol ofni yw y byddan nhw yn datblygu planhigion a fydd yn ei ateb yn ôl pan fydd on siarad a hwy.

Mae Penybont yn dathlu y byddan nhw - o drwch blewyn - yn chwarae yng Nghwpan Heineken Ewrop y tymor nesa.

Bydden ni'n disgwyl i Gymru fynd trwodd i'r rownd gyn-derfynol ond wedyn byddan nhw'n whare Awstralia.

Ym Mhrydain mae yna 11m o bensiynwyr ac mae Mr Hague yn gobeithio y byddan nhw'n cefnogi ei blaid.

Byddan nhw'n teithio i'r Vetch i 'nôl y triphwynt.

Byddan nhw'n cyfarfod yn y Cwpan ac yn y Cynghrair.

Ar ôl cwyno am safiad UEFA mae Cyfarwyddwr y Gymdeeithas Bêl-droed David Davies bellach yn dweud y byddan nhw'n ymateb yn bositif i'r hyn oedd gan UEFA i'w ddweud.

Y tebygrwydd yw y byddan nhw'n glynu at naw clwb yn hytrach na'r wyth y mae'r clybiau yn ei ddymuno.

Penderfyniad Pwyllgor Cyffredinol yr Undeb fydd hwn, a dwin gobeithio byddan nhw'n gwneud penderfyniad o fewn cwpwl o ddiwrnode, meddai Ysgrifennydd yr Undeb, Dennis Gethin, ym mhecyn Chwaraeon y Post Cyntaf y bore yma.

Byddan nhw'n mynd i Barc y Strade yfory ac yn gobeithio ail-adrodd y grasfa o 65 i 16 roeson nhw i Lanelli yng Nghwpan y Principality.

Gobeithio y bydd Texas Radio Band yn parhau i gyfansoddi caneuon o'r math yma ac y byddan nhw'n meddwl am recordio albym neu ep yn fuan.

Heddiw, hefyd, bydd Lerpwl yn gwybod pwy fydd eu gwrthwynebwyr nhw ym mhedwaredd rownd Cwpan UEFA. Dydy Lerpwl ddim ymhlith detholion y gystadleuaeth, felly medran nhw ddisgwyl y byddan nhw'n chwarae un o fawrion Ewrop, naill ai Barcelona, Roma, Celta Vigo neu Porto.

Mae gan Gaerdydd bum blaenwr yn barod a thra bod y clwb wedi mynnu dro a thro na fyddan nhw'n gwerthu eu prif sgoriwr y tymor hwn - Robert Earnshaw - mae'n bosib y byddan nhw'n fwy parod i Leo Fortune-West, Kevin Nugent, Paul Brayson neu Kurt Nogan adael.

Yr hyn yr ydw i yn amheus iawn ohono yw'r athrawon hynny sy'n gwrthwynebu'r syniad yn ddiamod achos mae gen i ofn mai cuddio yn y tai bach y byddan nhw pan fyddwch chi'n chwilio am help i symud cratiau Rover.

Mae dwy flynedd eto cyn yr Etholiad Cyffredinol ac mae'r modd y mae'r Toriaid ymhen dwyawr ar ôl eu curfa yn Ewrop wedi troi eu methiant yn fuddugoliaeth yn awgrymu y byddan nhw'n sicr o dynnu cyn hynny sawl sgwarnog liwgar o'r sach.

Tebyg y byddan nhw'n fwy penderfynol ar ôl colli i Gaerdydd ar Barc yr Arfau ddydd Sadwrn.

Llwyddodd Blackburn i guro Preston 1 - 0 a sicrhau y byddan nhw yn ôl yn yr Uwch Gynghrair y tymor nesa.

Fe leicsen i ddweud dyw Pwyllgor y Llewod ddim wedi gwneud penderfyniad eto, a fel dwin deall y sefyllfa, byddan nhw'n gwneud hynny ddechrer mis nesa.

Byddan nhw'n gwneud hyn bron bob nos; nid yw'n syndod, felly, fod y grefydd Foslemaidd wedi dod yn rhan o feddylfryd y bobl ac yn treiddio i bob agwedd o'u bywyd beunyddiol.

'Pan fyddan nhw'n gorffen fan hyn,' atebodd Ismail, 'byddan nhw'n ymuno â'r pwyllgorau chwyldroadaol, a byddan nhw'n barod i ymgymryd â gweithredoedd chwyldroadol - yn y byd Arabaidd a'r tu hwnt.

Byddan nhw heb Robert Croft syn paratoi am ei ail gap ar bymtheg i Loegr yn erbyn Indiar Gorllewin yn Lords yfory.