Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

bylchau

bylchau

Maen nhw wedi datblygur ddawn o greu lle ac o ganfod bylchau yn hytrach na chyrff.

Dylid gostwng y cyflymder yn sylwed- dol, a chymryd pwyll arbennig iawn yn y bylchau rhwng mannau cysgodol, yn enwedig pan fo tir agored yn dod yn sydyn.

Roedd cadeiriau caled mawr gyda seddau crwn coch moethus wedi eu gwthio yn erbyn y bylchau gwag ar hyd y wal o gwmpas.

Dyma wybodaeth y gellir o leiaf ei defnyddio i lenwi'r bylchau yn ei hanes cynnar - hanes sydd, fel y gwelsom, braidd yn annelwig.

Caniatâ inni adnewyddiad ysbrydol nerthol i'n deffro ni o'n cysgadrwydd ac i roi inni'r nerth i ailgodi'r muriau a ddrylliwyd ac i gau'r bylchau y rhuthrodd gelynion y Ffydd drwyddynt i anrheithio dy winllan.

Yr oeddynt yn ceisio llenwi bylchau a ganfyddent yn y traddodiad barddol Cymraeg.

Arno ef hefyd y mae'r bai am hau hedyn fy obsesiwn gyda bylchau.

Hyd y sylwais i, bydd y mwyafrif o bobl yn huawdl wrth drafod sylfeini ac yn llenwi'r bylchau llwyd â geiriau llanw.

Ychydig syn gallu canfod y bylchau i ddryllio ac yn sgîl hynny cant eu taclo i'r tir neu dros yr ystlys.

Y peth cyntaf dynnodd sylw Joni pan gyrhaeddson nhw'r pier oedd y bylchau oedd rhwng ystyllod y llawr.

Melltith y rhan fwyaf o eiriaduron yw y gellir wrth fynd trwyddyn nhw weld bylchau ac weithiau gall hynny ein dallu i'w rhinweddau.

Ceir nifer o gaeau bychain o dir glas niwtral a bylchau culion rhwng eu cloddiau pridd.

Rhaid cadw border y blodau lluosflwydd yn rhydd o chwyn nes y bydd y dail yn llenwi'r bylchau.