Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cassie

cassie

Cyn-wr Cassie.

Mewn dim amser mae Cassie wedi cael rhan helaeth o fusnesi'r Cwm i noddi tudalen yn y calendr er bod amheuon mawr gan Hywel a Steffan yn enwedig o glywed bod ei fam a'i nain yn bwriadu ymddangos yn y calendr.

Mae Cassie'n awyddus i greu calendr tebyg i un beiddgar y WI, ac mae hi'n un o'r cynta i wirfoddoli i ymddangos yn noethlymun (bron!) yn y calendr.

Er i Teg weithio'n galed iawn i ailafael yn ei berthynas gyda Cassie methiant fu ei ymdrech a gwahanodd y ddau yn 1999 gan adael Cassie yn fam sengl ar ei phen ei hun.

Pan ddaeth i wybod am berthynas Cassie a Huw ceisiodd ei gorau glas i roi stop ar y cwbl.

Newyddion drwg i Cassie a'r teulu.

'Roedd pethau'n mynd yn esmwyth iawn ym mherthynas Teg a Cassie ar y dechrau ond dechreuodd pethau fynd o chwith yn gynta pan ddaeth Steffan i chwilio am ei fam - 'doedd Cassie 'rioed wedi cyfadde wrth Teg fod ganddi blentyn cyn priodi - ac yna pan benderfynodd Beryl, mam Cassie, adael y gogledd a dod i fyw at ei merch i'r Deri.

Mab Cassie.

Pan ddaeth Teg i wybod fod Cassie'n disgwyl plentyn Huw ceisiodd ei orau i fyw gyda'r sefyllfa, ond methodd.

Mam Cassie.

Yn 1999 dychwelodd eto i dreulio'r haf gyda Cassie a chafodd 'fling' gyda Dic Deryn.

Ar ôl sbel cafodd fynd yn ôl at Teg a bu'n gefn mawr iddo gan nad oedd yn hapus gydag ymddygiad Cassie.

Gadawodd Cassie Teg cyn Nadolig 1998 a rhedeg i ffwrdd at Mrs Mac.

Penderfynodd Teg faddau'r cwbwl iddi ond 'roedd Cassie yn disgwyl plentyn Huw.

Mae Cassie wedi cael affêrs gyda Rod, Dic Deryn ac Eddie.

'Roedd Cassie wedi rhoi Steffan i'w fabwysiadu yn fuan ar ôl iddo gael ei eni.

Wrth edrych yn ôl ar flynyddoedd cynnar Plaid Cymru fe'n hargyhoeddir ar unwaith mai gwyr glew a gwragedd dewr a'i sylfaenodd, H. R. Jones, Saunders Lewis, Lewis Valentine, D. J. Williams, J. E. Jones, Kate Roberts; amser a ballai i mi fynegi am J. P. Davies, Ben Owen, Ambrose Bebb, Mai Roberts, Cassie Davies ac eraill, y rhai a roddodd fudiad rhyddid Cymru ar sylfaen ddiogel.

Collodd Beryl ei chydymdeimlad tuag at Teg ar ôl iddo fwrw Cassie ac ers i Cassie symud allan o'r Deri mae Beryl hefyd wedi bod yn byw gyda Steffan.

Aeth pethau o ddrwg i waeth rhwng Teg a Cassie a bu bron i Cassie golli'r babi pan wnaeth Teg ei tharo.

Llwyddodd i berswadio Cassie i adael iddi ddod i fyw i'r Deri Arms a buan iawn y dechreuodd hi fynd ar nerfau Teg.

Ar ôl marwolaeth Glan arhosodd Cassie a Teg yng Nghwmderi i helpu Mrs Mac i redeg y Deri Arms a phan benderfynodd Mrs Mac adael am Tenerife yn 1997, prynodd Teg a Cassie'r Deri.

Dwi'n siwr bod Cassie wedi mwynhau'r profiad, yn enwedig gan bod ei mam wedi ymuno yn yr hwyl.

'Roedd Teg yn lloerig gyda hi ar ôl i Cassie ei adael ac aeth Beryl i fyw at Steffan a Hywel am gyfnod.

Daeth diwedd ar ei ddiodde tawel pan adawodd Cassie ef a mynd i fyw gyda Huw, tad Steffan.

Dilynodd Teg Cassie i Tenerife a'i hennill yn ôl.

Ni fedraf ddiolch yn ormodol i Cassie Davies, oherwydd bu hi fel angel gwarcheidiol drosof yn yr holl gynlluniau.

Mae'n glod i Arolygwyr Ei Mawrhydi, fel Cassie Davies a Margaret Jenkins, iddynt ddyblu eu gweithgarwch ar ôl gwrthodiad eu meistri.

Daeth Cassie i gysylltiad gyda rhieni mabwysiadol Steffan ac o dipyn i beth datblygodd perthynas agos rhwng Cassie a Huw, tad mabwysiadol Steffan.

Mae straen y Nadolig yn dod i'r wyneb wrth i Kath gychwyn poeni am dreulio'r Nadolig ar ei phen ei hun, tra bod Cassie yn gorfod gwylio beth mai'n ddweud wrth i Hywel fynd dros ben llestri yn prynu anrhegion Dolig i Rhys.

Dywedodd Sue Roderick, sy'n chwarae rhan Cassie: Roedd cael y llun wedi ei dynnu yn brofiad gwahanol.

Mae Teg wedi byw gyda sawl affêr mae Cassie wedi ei chael - 'roedd yn gwybod y cwbl am anturiaethau ei wraig ond dewisodd gadw'n dawel gan ei fod yn teimlo'n lwcus ei fod yn wr i Cassie.

Mae hi'n aelod o dim golygyddol Pobol y Cwm, a bydd hyn yn golygu y bydd cymeriadau fel Cassie, Kath, Stacey, Denzil, Darren, Derek, Hywel a Steffan, i enwi rhai, yn fuan yn ymddangos ar waliau ceginau yn y flwyddyn newydd.