Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

chyfarfod

chyfarfod

Gallwn weld, hyd yn oed mor fuan wedi ei chyfarfod, fod meddwl wastad yn mynd i beri trafferth iddi.

Cynhaliwyd yr arddangosfa ynghyd â chyfarfod Plaid Cymru yn y dref a'r bwriad oedd dangos y posibiliadau o ddefnyddio safleoedd diffaith fel hwn i greu canolfannau celf a meithrinfeydd diwydiannau celf.'

Mynd allan am ginio i dy bwyta a chyfarfod nifer o athrawon Saesneg yno.

Ar y diwedd, bu raid i mi fynd ymlaen a chyfarfod y ddau actor dieithr.

Ymddangosodd pen melyn, yna gwelwn ferch ifanc osgeiddig yn gwenu'n siriol ar Enoc, a ddaethai i'w chyfarfod.

'Mi gefais gyfle i'w chyfarfod pan es i draw ddwy flynedd yn ôl i ddarlledu'r Eisteddfod yn fyw o Batagonia...

Glynai Modryb Lisi wrthyf fel gelen, er i mi awgrymu'n gynnil y byddwn yn ei chyfarfod hi a Miss Lloyd yn nes ymlaen yn y lle a'r lle ar yr adeg a'r adeg.

GL Efallai cyfarfod yn y bore i'r cwmniau gael unioni eu darpariaethau a chyfarfod gyda'r chynrychiolwyr y canolfannau yn y pnawn.

'Roedd mis Chwefror yn fis hanesyddol i Nicky Wire, James Dean Bradfield a Sean Moore, gan berfformio yng Nghiwba a chyfarfod Fidel Castro.

Mae yn ddiolchgar byth i'r dyn yma am ei garedigrwydd, oedd yn anfon y mab a'r trap yn barod bob tro i'w chyfarfod at yr afon.

A dwi'n amau dim bod coelio hynny yn beryclach na chyfarfod DML ar noson dywyll wrth weiddi nad oes angen Cymdeithas yr Iaith bellach.

Y refferendwm, sgwâr Llangefni ar ôl ethol Keith Best yn 1979 a chyfarfod cyhoeddus i gefnogi Gwynfor yn ei safiad dros Sianel ydi rhai o'r 'profiadau mawr' cynta dwi'n cofio eu cael, a gan nad oedda ni yn deulu am fynd o steddfod i steddfod mae'n debyg mae steddfod Llangefni a champio yng ngardd gefn Anti Jini oedd un o'r cyfleoedd cynta ges i i ymaelodi.

Ysgwyd llaw a chyfarfod pawb wnaeth Margaret Thatcher a bwyta dim!

Os bydd i ferch sathru sigâr yn ddamweiniol wrth gerdded ar y stryd bydd yn siŵr o briodi'r dyn cyntaf a ddaw i'w chyfarfod!