Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cyhoeddusrwydd

cyhoeddusrwydd

(Gweler adroddiad y Gweithgor Cyhoeddusrwydd).

Mi a ddylwn ddweud wrthochi fod llawer hyd yn oed o Ddic-Siôn-Dafyddion cyn y flwyddyn 1890 wedi ymuno â chymdeithasau Cymreig o fath Kumree Fidd... yr oeddenw, er mwyn ennill cyhoeddusrwydd, ac er mwyn marchogaeth ar y teimlad Cymreig i bwyllgorau, i gynghorau, ac i'r Senedd, yn ymostwng i ddibennu pob araith trwy ddywedyd mewn Cymraeg go ddyalladwy 'Oes y byd i'r iaith Gymraeg'. Ond dyna'r cwbl.

Cefais ymateb grêt i'r llun cyhoeddusrwydd o dynnwyd fel y Royle Family.

a oedd y llwyddiant sydyn hwn yn annisgwyl, ac a yw cyhoeddusrwydd o'r fath yn apelio atoch?

Yn gyntaf, cynhaliwyd ymgyrch cyhoeddusrwydd cenedlaethol i annog pobl i ddarllen ac ystyried y ddogfen ymgynghorol a chymryd rhan yn yr ymgynghori drwy ymateb yn ysgrifenedig.

ff) Gweinyddu is-bwyllgor cyhoeddusrwydd CYD a gweithredu'r penderfyniadau a wnaed.

Y drwg oedd nad oedd nemor ddim cyhoeddusrwydd i wir ystyr y datganiad hwnnw, ystyr a oedd yn rhan o weledigaeth lawer ehangach.

Cyhoeddusrwydd

m : mae'r llwyddiant i gyd yn annisgwyl ac nid yw'r cyhoeddusrwydd personol yn apelio llawer, hynny yw y cyhoeddusrwydd dwi'n ei gael yn lle ac ar draul y testunau.

Y dulliau mwyaf effeithiol o drosglwyddo gwerth addysg Gymraeg i rieni ifanc sy'n Gymry Cymraeg neu'n ddi- Gymraeg (Mae adroddiad y Gweithgor Cyhoeddusrwydd yn manylu ar hyn).

Gyda'r post bob bore, daw tomennydd o hysbysiadau o adrannau cyhoeddusrwydd gwahanol gwmni%au a mudiadau.

hybu a marchnata'r ddarpariaeth Gymraeg drwy ymgyrch cyhoeddusrwydd.

Dim ond y bridwyr a selogion y sioeau, ac efallai ambell i lyfrgellydd, sy'n ymwybodol o'r preiddlyfrau, cylchgronau, llyfrau poblogaidd, blwyddlyfrau taflenni cyhoeddusrwydd, catalogau ac atodlenni y sioeau a chatalogau arwerthiannau.

Ni ddylid di-ystyru pwysigrwydd yr adroddiad a'r cyfle i roi cyhoeddusrwydd pellach, ar wahoddiad y llywodraeth, i egwyddorion Deddf Eiddo a'r chwe pwynt fel ateb i'r sefyllfa dai yng Nghymru gyfan.