Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

el

el

Niclas Pŵ;el, mynte fe, we'i enw - gallen feddwl bod Sara Dafis Pant-y- deri'n whar iddi famgu e.

'Rwy'n meddwl, yn wir, fod Iwerddon yn rhyw fath o Ynys Afallon iddo - yn ddihangfa pan fyddai bywyd yng Nghymru wedl el frlfo neu ei siomi.

Rhwng canghennau coeden arall y mae tynnwr lluniau yr El Chubut wedi clwydo yn chwilio am y llun gorau i'w bapur.

Dyma fi a Robin El, wrth ddžad adra o'r ysgol yn tynnu'u cyrc nhw, new yr oedd y lôn yn un foddfa o dar 'run fath â'r Trinidad Lake, ac yr oedd yn rhaid i drigolion y Waen fynd trosodd i gae Tai Croesion i fynd heibio.

Ar ôl pymtheng mlynedd yn gweithio yn El Salvador gydag offeiriaid Gwyddelig, roedd tinc y Sbaeneg a'r Wyddeleg i'w clywed yn gymysg â'i hacen Gymreig.

'Wel 'na ni te, Mr Pŵ;el - dyna daro'r fargen yn ddigon slic!

Un noswaith cytunodd y merched i ganu a dawnsio i ddiddanu dynion y ddwy garfan, ac El Hadad yn eu plith, er mwyn dathlu cytundeb ynglŷn â thâl am ddŵr y ffynnon ac am waith y gobeithient ei gael o ddwylo'r gof.

Roedd y rheswm dros fod yn El Salvador yn dangos hynny.

Brwydr El Alemain yn cychwyn a Rommel yn cael ei drechu.

dyma fy nghar i, " meddai miguel gan gyfeirio at yr un citroe%n llwyd roedd debra wedi ei weld yn el el y prynhawn yna !

Mae chwaraewyr fel Hazem El Masri a Sami Chamoun wedi whare yng Nghwpan Winfield mâs yn Awstralia a bydd yn anodd torri drwy eu hamddiffyn nhw.

Dewiswyd Miss Eleri Lloyd Jones i gynrychioli'r Eglwysi bedyddiedig Cymraeg ar ymwleliad a Jamaica, El Salvador a Nicaragua fel rhan o Ddathliad Daucanmlwyddiant Cymdeithas Genhadol y Bedyddwyr.

Mewn cyfweliad dwyawr i'r Byd ar Bedwar, cyfeiriodd at Fidel fel El Tirano, y gwir Stalinydd olaf yn y byd.

El Hadad oedd ef mwyach roedd ganddo ei babell ei hun a hawl i'w siâr o unrhyw ffawd dda a ddigwyddai i'r llwyth, boed yn ganlyniad ffeirio neu ergyd lwcus at gase/ l.

Ac yma yng Nghymru fe ddylai Llywydd y Blaid gael lle cymharol i'r hyn mae arweinwyr y tair plaid yn el gael.

Bron ddwy ganrif yn ddiweddarach, roedd gohebydd ar ran El Pais yn Iwgoslafia'n dweud mai'r newyddiadurwr sala' yw newyddiadurwr marw - am na fedr adrodd ei stori.

Dyfod pan ddel y gwgw, Myned pan el y maent, Y gwyllt atgofus bersawr, yr hen lesmeiriol baent.

Pan nad oedd El Presidente'n agor ei geg, fe symudai ei draed yn aflonydd neu edrychai ar ei wats.

Ond nid dwsinau o ddringwyr, ond heidiau wrth y fil fydd yn nadreddu i fyny o Ben y Gwryd dros y bwlch tua El Dorado Leading Leisure yng Nglyn Rhonwy os caiff Cynghorwyr Arfon eu ffordd.

Un o ganolbwyntiau'r marina yw gwesty o'r enw El Viejo y el Mar, sef cyfieithiad o deitl clasur Hemingway.

Canodd alaw allan o El nino judio (Y plentyn o Iddew) opera o waith y cyfansoddwr Sbaenaidd Pablo Luna a chân Tatyana o olygfa'r Llythyr o Eugene Onegin gan Tchaikovsky.

Roedd Harri Roberts, White Horse, wedi ymuno a'r tancer British Advocate, a Wil El Cyng.

Roedd y Chwaer Jean wedi peidio â meddwl am yr holl ddeuoliaeth yma yn El Salvador flynyddoedd yn ôl.