Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

enwebu

enwebu

Y trefniant oedd fod y cyfarfodydd chwarter yn enwebu rhai ar gyfer y swydd.

'Os na chawsoch chi eich ethol gan y gweithwyr, na'ch enwebu gan undeb llafur, yna mae'n gas gen i eich siomi, ond nid gweithiwr-reolwr ydach chi.

Mae Mrs Bebb Jones yn gofyn i bob Cangen enwebu un o'i haelodau i fod ar Is-bwyllgor y Dysgwyr, a dylid anfon yr enwau at Mrs Bebb Jones cyn gynted ag sydd bosibl.

Ynteu eich enwebu gan undeb llafur?' Crychodd ei thalcen, heb ddeall.

Enwebu Saunders Lewis am wobr lenyddiaeth Nobel.

(c) Bod y Prif Weithredwr yn ceisio sicrhau fod hawliau'r Cyngor i enwebu tenantiaid i dai Cymdeithas Tai Eryri yn parhau ac ar yr un pryd yn ceisio sicrhau bod yr aelodau lleol yn cael rhan mewn dewis tenantiaid o fewn eu hetholaethau.

Bydd angen dewis Pwyllgor Gwaith, swyddogion, enwebu ar gyfer yr is-bwyllgorau a thrafod safle'r Eisteddfod.