Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ethol

ethol

I Lloyd George, a oedd wedi'i ethol yn aelod seneddol flwyddyn ynghynt, roedd hon yn '[f]rwydr ogoneddus dros Gymru'.

Penderfynodd y Pwyllgor ethol yn Gadeirydd y Parch.

Mae un cymal yn y rheolau sefydlog yma yn datgan na ddvlai yr un aelod gael ei ethol i Gadair y Cyngor am yr ail dro tra bod aelod arall heb fod yn y Gadair o gwbl.

Camp raenus oedd ei gwrs addysg trwodd a thro, a chyrraedd ei uchafbwynt trwy gipio'r prif wobrwyon yn Rhydychen a'i ethol yn Gymrawd o Goleg Lincoln, a dyfod yn un o ddarlithwyr mwyaf dylanwadol y Brifysgol.

Bu cyhuddiadau bod Michael yn was bach i Tony Blair a bod dulliau anheg wedi eu defnyddio i'w ethol.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Ethol Margaret Thatcher yn arweinydd y Toriaid.

Ethol Jimmy Carter yn Arlywydd yr Unol Daleithiau.

Mae'r chwe mis ers ethol swyddogion presennol y grwp wedi bod yn brysur, gweithgar a chyffrous iawn, gyda'r gwaith yn gydbwysedd o lunio dogfennau a strategaeth polisi, ac o ymgyrchu a gweithredu uniongyrchol.

Ethol Gwynfor Evans yn Llywydd Plaid Cymru.

Dyma'r gloch y gorfodwyd i'r awdurdodau comiwnyddol ei chanu ar y dydd y clywyd fod Cardinal y ddinas, Karol Woytyla, wedi ei ethol yn Bab dros yr Eglwys Gatholig.

ethol un cynrychiolydd ac anfon yr enwau at yr Ysgrifennydd Rhanbarth.

Gwnaethpwyd trefniadau ar gyfer ethol un i'w ddilyn.

Ethol tair merch yng Nghymru: Megan Lloyd George, Irene White a Dorothy Rees.

Yr ystyr gyntaf ein bod yn mynnu ethol mwy o Aelodau Llafur nag o rai Ceidwadol.

Hyn yn arwain at ethol Margaret Thatcher yn Brif Weinidog.

Ethol Hindenberg yn Arlywydd Yr Almaen.

Ethol Nai Bevan am y tro cyntaf yng Nglynebwy.

Ethol Dafydd Wigley yn Llywydd Plaid Cymru.

Yr hen drefn oedd fod y cabidwl yn ethol ar enwebiad y Goron.

Ethol Ronald Reagan yn Arlywydd yr Unol Daleithiau.

Wedi ei throi hi am y neuadd yr oedd pawb, wedi mynd i wrando ar John Edmunds, Plas Deri, yn bwrw trwyddi ar ôl cael ei ethol ar y Cyngor Sir a hefyd yn Gadeirydd Cyngor y Dref.

Yn fuan wedi ei ethol, aeth Menem ati i weithredu polisi%au economaidd y byddai Thatcher wedi bod yn falch ohonynt.

Ethol William Hughes, Cymro Cymraeg, yn Brif Weinidog Awstralia.

Ethol Ramsay MacDonald, A.S. Aberafon, yn Brif Weinidog cyntaf Llafur.

Pob un yn cael ei ethol yn uniongyrchol a la Ken Livingstone.Pobol sy'n gwneud penderfyniadau yn syth heb drosglwyddo popeth i is-bwyllgorau.

'Os na chawsoch chi eich ethol gan y gweithwyr, na'ch enwebu gan undeb llafur, yna mae'n gas gen i eich siomi, ond nid gweithiwr-reolwr ydach chi.

Ethol y fenyw gyntaf i'r Senedd.

Ethol Clement Attlee yn arweinydd y Blaid Lafur.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Ethol y ferch gyntaf yn Aelod Seneddol yn yr Etholiad Cyffredinol, sef Megan Lloyd George, Aelod Rhyddfrydol newydd Môn.

Ethol Keir Hardie ym Merthyr Tudful.

Dim llawer o ddiddordeb yn etholiadau Ewropeaidd cyntaf Prydain: 34% yn pleidleisio yng Ngymru ac ethol tri o'r Blaid Lafur ac un Tori.

Ethol George Bush yn Arlywydd yr Unol Daleithiau.

Yn sgîl y drafodaeth ynglŷn â Changen Llanllechid, mynegodd cynrychiolwyr o Gangen Bontnewydd eu bod hwythau wedi methu ag ethol swyddogion yn eu cyfarfod cyffredinol.

Ethol Arthur Scargill yn arweinydd y glowyr.

Maen hen, hen, ddywediad yn y Rhondda fod y gefnogaeth i Lafur yn un mor unllygeidiog y byddai mul yn cael ei ethol pe byddain sefyll yn enwr blaid.

Dychmygwch am eiliad eich bod wedi cael eich ethol yn Gadeirydd Cymdeithas yr Iaith, neu'n arwain un o ymgyrchoedd y Gymdeithas.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Ethol John F. Kennedy yn Arlywydd yr Unol Daleithiau.

Bellach mae'r Gymdeithas hefyd wedi ethol Swyddog Aelodaeth ymhob Rhanbarth.

Y refferendwm, sgwâr Llangefni ar ôl ethol Keith Best yn 1979 a chyfarfod cyhoeddus i gefnogi Gwynfor yn ei safiad dros Sianel ydi rhai o'r 'profiadau mawr' cynta dwi'n cofio eu cael, a gan nad oedda ni yn deulu am fynd o steddfod i steddfod mae'n debyg mae steddfod Llangefni a champio yng ngardd gefn Anti Jini oedd un o'r cyfleoedd cynta ges i i ymaelodi.

Mae'r grwpiau diddordeb arbennig yn gyfrifol am ethol cynrychiolwyr i fod yn aelodau o bwyllgorau'r Gwasanaethau Cymdeithasol.

Ethol y ferch gyntaf yn Aelod Seneddol yn yr Etholiad Cyffredinol, sef Megan Lloyd George, Aelod Rhyddfrydol newydd Môn.

Ethol Bill Clinton yn Arlywydd yr Unol Daleithiau.

Gawsoch chi eich ethol gan y bobl yr ydach chi'n eu cyflogi i'r swydd.

ethol yn ddiwrthwynebiad.

Mae Sam Hammam wedi cael ei ethol yn aelod o fwrdd Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd.

Alun Michael yn cael ei ethol i arwain y Blaid Lafur yn y cynulliad yn lle Rhodri Morgan.

Ethol Richard Nixon yn Arlywydd yr Unol Daleithiau.

Anodd oedd i grefftwr neu weithiwr a gwas gyrraedd y swydd barchus arswydus' o gael ei ethol yn flaenor.

Bydd pwyllgor llawn yn cael ei ethol ar ol Gwyl Dewi.