Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

focs

focs

Hynny yw, rown i'n siŵr fod Madog yn ddigon diogel yn 'i focs.

Felly, flynyddoedd yn ol, yr arferai dacluso gwely i'w dol mewn hen focs sgidie.

Gwelai Nina hi'n ffwlffala ymhlith ei dillad isaf, ac yn tynnu allan focs bach.

Dewisodd y coch a hefyd prynodd focs o siocled ac angel plastig.

Wel rwan yntê, dyma'r malwr yn mynd i ben draw'r bonc ac yn nôl wagen, peth rhywbeth yn debyg i focs sgwâr heb gaead arno ac un pen wedi ei dorri i ffwrdd, a'r bocs hwn wedi ei osod ar bedwar olwyn, ac yn dal rhywbeth o ddwy dunnell i ddwy dunnell a hanner o bwysau.

Dododd ei fedal a'r llun yn ôl yn ei focs, cau'r clawr ac eistedd ar y gadair â'i focs yn ei freichiau.

Os ydych chi eisiau gwylio S4C yn Lloegr, yr Alban neu Ogledd Iwerddon, ac rydych eisoes yn berchen ar focs a desgl SkyDigital, ffoniwch Wifren Gwylwyr S4C ar 0870 600 4141.

Roedd George Millace, ffotograffydd didostur yr eiliadau hynny yr oedd yn well gan bob joci anghofio amdanyn nhw, yn saff yn ei focs hanner y ffordd i lawr i'w hir gartref y funud honno.

Wedi dewis man da ar lan yr afon tynnodd Alun ei focs pryfaid genwair o'i fag.

Tybed a oes yna focs ar gael o hyd neu a oes yna rywun sy'n gwybod am y risêt?

Cymrodd Ifor olwg ar y fuwch yn y beudy, estyn caib a rhaw a joint plastig o eigion rhyw focs tŵls, a neidio i'r Daihatsu i drwshio'r hollt yn y beipan.

Dangoswch focs o jocled i mi ac mi fydda i tu mewn iddo fo yn gynt nag y medar Joan Collins ddaffod balog.

Mewn panig, dechreuodd edrych o gwmpas yr ystafell am ei focs bach, pren.

Rhyw focs o adeilad ydoedd, a llechen las wedi ei gosod yn y mur uwch ben y drws.