Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

fywiog

fywiog

Roedd pynciau'r dydd hefyd ar yr agenda ar raglen drafod fywiog Talkback a gyflwynwyd gan Jamie Owen (cyd-gyflwynydd Wales Today) lle roedd cyfle gan y cyhoedd i holi panel o wynebau amlwg.

Ond yr oedd yn rhoi cyfle iddo gadw ei feddwl yn fywiog, yn ogystal â thrafod gyda phobl ddeallus y pynciau yr oedd ganddo ddiddordeb mawr ynddynt.

Un fywiog iawn oedd hi, yn ffraeth ei thafod, ac wrth ei bodd yng nghanol merched ifanc.

Roedd pynciaur dydd hefyd ar yr agenda ar raglen drafod fywiog Talkback a gyflwynwyd gan Jamie Owen (cyd-gyflwynydd Wales Today) lle roedd cyfle gan y cyhoedd i holi panel o wynebau amlwg.

I'r sawl sydd yn gallu cyfuno sylwadaeth fywiog a diwylliant eang ac sydd yn cael ei ysgogi gan gariad at ei fro, y mae ei filltir sgwar yn destun diddordeb di-ben-draw.

Safle ysgol fywiog wedi ei anelu at blant a'u teuleuoedd.

Mae'r tair pennod olaf yn hynod fywiog ac yn amlwg yn dangos lle mae gwir ddiddordeb yr awdur.

Cyfarwyddwn y senedd hefyd i ystyried yn flynyddol gynnig unrhyw ddiwygiadau trefniadaeth gan yr ystyriwn fod datblygiadau o'r fath yn arwyddion o gymdeithas fywiog sy'n ymateb i sefyllfaoedd newydd yn hytrach nac yn adlewyrchiadau o broblemau yn y drefn flaenorol.

Roedd hon yn rhaglen fywiog wedii lleoli mewn clwb dychmygol o'r enw The Bank gyda gwesteion megis Jimmy Nail a David Essex.

Mae cymeriadau wedi eu hanimeiddio yn cynnig atebion i bob math o broblemau mathemategol yn y gyfres fywiog hon.

Defnyddia arddull fywiog a deialog fyrlymus i adrodd yr hanes gan fodloni ar awgrym gynnil yn unig ar adegau.

Profodd Gang Bangor hefyd yn ychwanegiad poblogaidd i arlwy rheolaidd Radio Cymru, a denwyd cynulleidfa deyrngar gan ei arddull fywiog.

mae'r rhaglen gylchgrawn The wRap (ar yr awyr ddwywaith yr wythnos ar ddydd Mawrth a dydd Iau) wedi cyflwyno pynciau ychwanegol yn ogystal â chyflwyno ei detholiad arferol o ffyrdd o fyw, chwaraeon, newyddion, adloniant a diwylliant tra profodd After Midnight, sioe jukebox fideo fywiog wedii chyflwyno gan Lisa Matthews, yn boblogaidd iawn.

'Roedd yn ganolfan fywiog, liwgar ac ysgogol.

Y mae'r hanes yn mynd rhagddi'n fywiog, gyda bywyd y fynachlog a thirwedd Castil yn cael eu darlunio'n gynnil ond eto'n fyw iawn; dyma lyfr i'w lyncu ar un eisteddiad.

Mae BBC Radio Cymru wedi parhau i adfywio rhaglenni, gyda chymorth strategaeth farchnata fywiog yn seiliedig ar ystod o ddigwyddiadau a chyngherddau awyr agored yr ymddengys eu bod wedi cyrraedd cynulleidfaoedd newydd.

Does yna'r un grwp yng Nghymru sydd mor fywiog a chyfoes ê'r Tystion (ag eithrio Anweledig o bosib) ac ni all neb wadu hynny yn dilyn eu perfformiad gwefreiddiol yn y ddawns ryng-golegol.

Cewch yma gyfle i gyfrannu llinell neu gwpled at gywydd-seiber, cewch bleidleisio dros eich hoff awdl, a dweud eich dweud mewn seiat fywiog.

Yng Ng■yl y Gelli eleni, yn nghwrs trafodaeth fywiog ar y diwydiant ffilm yng Nghymru, fe fu cryn drafod ar y ffaith mai 'llenyddol' iawn yw ffilmiau Cymraeg.

O ganlyniad i lwyddiant ysgubol Parti Ponty, gwyl fywiog a gynhaliwyd ym Mharc Ynysangharad, Pontypridd, y llynedd penderfynwyd ailgynnal yr achlysur.

Yr oedd Bethesda'n arbennig fywiog a blaengar oherwydd fod yr Wyddgrug yn atynnu Cymry galluog i fyw ynddi, Cymry fel y Parch Owen Jones (Meudwy Môn), y Parch Roger Edwards, Andreas o Fôn ac eraill.

Dechreuodd Morgannwg yn fywiog tu hwnt ond wedyn aeth pethau o chwith.

Tair rhaglen fywiog i hybu llythrennedd trwy gyfoethogi iaith.

Randall o Lanaman - ei Gymraeg mor fywiog a byrlymus ag erioed.

Gwefan fywiog ar gyfer plant blynyddoedd cynnar - pob math o gemau, storiau a llawer mwy.

Yr oedd ynddo gymysgfa fywiog o wybodaethau am hanes Cymru, gwyddoniaeth, cerddoriaeth, crefydd a phersonau amlwg.

Gall hyn ddigwydd yn hawdd iawn os nad ydych yn fywiog iawn; hyd yn oed os yw'ch cymeriant o egni yn gymharol isel.

Yn y dref roedd pethau'n fywiog.

A da y gwnaeth y 'ferch ieuanc fywiog a phrydweddol' oherwydd:

'O'r gore, 'te, dyna hynna wedi'i setlo!' meddai Martha Arabela'n fywiog.