Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gadewch

gadewch

gadewch imi fy nghyflwyno fy hun.

Gadewch i ni wneud pob ymdrech i'w chadw yn iaith naturiol i ni oll.

Cynorthwywyd ef i ddod allan o'r ffos gan Ernest a'r bonheddwr ieuanc, ac wedi iddo ddod ato'i hun cafodd fod ei geffyl gwerthfawr wedi torri ei goes, ac ebe Ernest: `Wel, wel, mae'r cwbl drosodd efo fo; gadewch i ni ei roi allan o'i boen,' a chan dynnu ei gyllell allan, torrodd y brif wythi%en yn ei wddf, a gwaedodd yr anifail yn fuan i farwolaeth.

'Gadewch i ninnau fynd hefyd, i farw gydag Ef...' Geiriau gwrol Tomos.

Os yr ydym am fynnu ymosod fel hyn ar anifeiliaid gadewch inni, o leiaf, wneud hynnyn ramadegol gywir.

Gadewch i eraill farnu oherwydd yn sgîl hynny all neb eich cyhuddo chi o fod gwynwyr uchel eich cloch.

I egluro'n fwy manwl y defnydd yma o radio-isotopau gadewch i ni ystyriad y cemegyn a ddefnyddiwyd fwyaf yn nyddiau cynnar meddygaeth niwclear - ffurf ymbelydrol o iodin (I), sef radio-iodin.

Ac, wrth gwrs, os gadewch i wy wedi ei ferwi oeri nid yw'n troi'n ôl yn hylif.

Ond gadewch inni ddechrau yn y dechrau yn y dechrau.

Wel arhoswch chi, gadewch i mi feddwl am chwedl arall ichi..." Tyrrodd y plant o'i gwmpas a thoc dyma'r hen wr yn dechrau traethu - ac o, roedd hi'n hawdd gwrando arno!

Gadewch inni ystyried dau bwynt arall sy'n oblygedig yn thesis Saunders Lewis.

Arllwyswch i gynhwysydd (pot iogwrt, etc.) a gadewch iddo galedu.

Ond gadewch i ni roi cynnig arni.

Ond gadewch inni fod yn onest a ni ein hunain; wedi tynnu corcyn go anodd o botel y mae o yn hytrach na throi dwr yn win.

wel, gadewch ifi weud yn blwmp ac yn blaen i bod hi'n gwbod shwt i gymryd cusan, a'i roi hefyd.

ch) Symud/Codi Os yw'r person yn anymwybodol neu wedi'i niwedio'n ddifrifol, peidiwch â cheisio ei symud na'i godi; gadewch hyn i'r person/personau sy'n gwybod am Gymorth Cyntaf.

Rydym eisiau gwybod suth fath o broblemau sy'n codi, ac ymhle, felly os gwyddoch am unrhyw weithgaredd fel hyn yn eich ardal, gadewch i ni wybod os gwelwch yn dda.

Dw i wedi i glywed o'n dweud droeon: 'Os dach chi ddim yn siwr o frawddeg, neu hyd yn oed un gair, gadewch o allan.

Gadewch inni ddechrau gya'r athrawon.

Gadewch i ni dderbyn gwahoddiad yr Iesu ac ystyried degawdau'n gerrig milltir ar y ffordd i'r Gogoniant.

Gadewch inni gyfoethogi byd mewnol y plant ond nid fel hyn.

Christ I could turn quicker than him nowl" Gymaint oedd yr angerdd yn ei lais yn ystod yr araith honno nes fy mod i'n teimlo fel weud Anghofiwch y anio bois gadewch i ni gael gafael yn Lloegr nawr"' Yn sydyn roedd bywyd gyda thîm pêl-droed Cymru wedi cyflymu i gan milltir yr awr.

Gadewch imi ddechrau trwy droi at hanes.

Gadewch i mi fod yn glir.

Gadewch i ni ystyried y pysgodyn yn datblygu'n ammffibiad.

Gadewch inni droi felly i ystyried pa wahaniaeth y byddai gollwng rhai o'r tybiaethau hyn yn ei wneud i gasgliadau'r model dechreuol.

Gadewch i ni ystyried hyn.

Wel, gadewch i ni fod yn haerllug.

Y mae'r gair 'anochel' yn dod i'm meddwl eto, ond gadewch i ni droi unwaith yn rhagor at Nancy Dorian.

Gadewch i ni edrych ar y syniad hwn yn fanylach.

Gadewch imi esbonio yn gyntaf pam y dywedaf mai'r frawddeg hon yw craidd cynllunio iaith, ac yn ail sut y gellid defnyddio'r wybodaeth ryfedd honno i adeiladu cwrs o gwbl.

wel, gadewch i fi fynd â chi adref yn y car, " meddai miguel.