Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ganghennau

ganghennau

Daeth ugain o gynrychiolwyr o ganghennau CYD a Merched y Wawr at ei gilydd i dysgu am weithgareddau newydd i gynorthwyo dysgwyr i ymdoddi i'r gymdeithas Gymraeg.

Aethom i mewn i swyddfa Mohammad Sadique, sef pennaeth yr holl ganghennau oedd gan y banc yn y Dwyrain Canol.

Roedd eraill yn rhwygo dail pluog o ganghennau milddail y dr, a'u cludo yn eu cegau i'r adeiladwyr.

yma, ym misoedd yr haf, byddai rhibyn o raean yn ymestyn o ganol yr afon, ond yn awr yr oedd cryn ddyfnder o ddŵr ^ r yn llyfu erchwyn lleithiog y lan, a rhai o ganghennau 'r helyg o boptu bron, bron yn cusanu wyneb yr afon.

Drwy ganghennau'r coed gweli fod yna lwybr arall yn torri ar draws yr un yr wyt yn ei ddilyn.

Ymosodwyd ar ganghennau o'r Woolwich a'r Halifax yn Stryd y Frenhines, yn ogystal â siop ffonau symudol Orange.

ch) Siarad am CYD mewn cyfarfodydd o ganghennau Merched y Wawr a chymdeithasau eraill er mwyn creu cysylltiad agosach rhwng Cymry Cymraeg a dysgwyr.

Roedd ardaloedd lle roedd gan y Blaid ganghennau mewn hen etholaethau nad oedd wedi canfasio eu hardal.

Chwythodd a thuchanodd y morwyr, ac oherwydd ei bod hi'n graddol dywyllu roedd traed neu freichiau yn mynnu bachu bob gafael mewn gwreiddiau coed neu ganghennau, a disgynnodd sawl un ar ei hyd.

Ar hyn o bryd mae pecyn adnoddau yn cael ei baratoi a fydd yn gymorth i ganghennau a darpar ganghennau a chafwyd nawdd gan nifer o awdurdodau lleol ar gyfer cyhoeddi'r pecyn.

l) Cydweithio â Menter a Busnes ar y cynllun Chwylbro er mwyn ei addasu i'w ddefnyddio gan ganghennau CYD a dysgwyr yn gyffredinol.

Oherwydd llwyddiant yr Ysgol Sul yn y Capel Mawr, a'r nifer a ddeuai ynghyd, teimlwyd angen am sefydlu amryw o ganghennau iddi, ac fe wnaed hynny.

Yr oedd ar raglen y Gynhadledd gynnig oddi wrth un o ganghennau'r Gogledd, yn galw am ymwrthod â pholisi economaidd tybiedig y Blaid, a mabwysiadu polisi pendant sosialaidd; yr oedd y cynnig yn faith iawn, gan ei fod yn manylu'n llawn am yr hyn a olygid.

Mae llaw'r mwnci wedi colli'r gallu hwnnw gan ei bod bellach wedi hwyhau neu ymestyn a hynny drwy ei gyson ymhel â chrogi ar ganghennau coed, a bellach ni all blaen y fawd a blaen y bys bach gyffwrdd â'i gilydd fel yn hanes dyn.

aeth y gymdeithas o nerth i nerth ac roedd iddi ganghennau yn lloegr a chyfandir ewrob.

Yn ychwanegol at hynny fe ddaeth cynrychiolwyr at ei gilydd o nifer o ganghennau ym mis Hydref i gyd- drafod y ffordd ymlaen ym mhob ardal ac ystyried yr angen am Swyddog Cyswllt cyn gwneud cais am grant i'r Swyddfa Gymreig.

a) Cydlynu a chefnogi rhwydwaith gweithgareddau'r canghennau lleol drwy ymweld â hwy'n gyson yn ogystal â threfnu gweithgareddau ar y cyd i holl ganghennau'r ardal, megis nosweithiau Cabaret, a theithiau i Sain Ffagan.

ac i ffwrdd a 'r ddau i chwilio hyd ymyl y cae ac o gwmpas glan yr afon am bytiau o ganghennau mwy trwchus, a gwnaeth wil a huw yr un fath.