Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gefnogwyr

gefnogwyr

Yn y graig honno mae ogof Rhys Gethin, un arall o gefnogwyr Glyndwr yn y gymdogaeth.

Un gwr y mae'r ddwy garfan o gefnogwyr o gefnogwyr yn ei gasau.

Mae Kevin Keegan wedi ymbil ar gefnogwyr Lloegr i fyhafio ar ôl i UEFA fygwth taflu Lloegr allan o bencampwriaeth Euro 2000.

Hynny'n creu cyffro ymhlith ei gefnogwyr.

Dyma oedd y geiriau y gofynnid i gefnogwyr eu harwyddo: "Yr wyf yn addo gwneud fy ngorau i sicrhau senedd i Sgotland, gyda hawliau mewn materion cartrefol".

'Roedd y noson yn fy atgoffa i o 1977 yn erbyn St Etienne,' meddai Howyn Roberts o Gangen Gwynedd o Gefnogwyr Lerpwl ar y Post Cyntaf y bore yma.

Yr adrannau yn y traethawd yn delio â'r Purdan a'r Offeren a gynhyrfodd dynion y mudiad a dychryn ei gefnogwyr fwyaf.

Gyda channoedd o gefnogwyr ymosododd ar drefi yng ngogledd ddwyrain Cymru a'u llosgi.

Dyna fyddai dewis y rhan fwyaf o gefnogwyr nid oes amheuaeth.

Beth am holi rhai o'i gefnogwyr i glywed rhai o'u rhesymau?

Rhoddodd amlinelliad gwerthfawr iawn i ni o sut yr aeth y mudiad hwnnw - y mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn un o'i gefnogwyr - ati i bwyso ar i'r llywodraeth ddileu dyled y trydydd byd.

Dechreuodd Dilwyn ymlacio wrth gael ei gefnogwyr o'i gwmpas.

Brwydr Cable Street yn Llundain pan fu i 100,000 o bobl wrthwynebu gorymdaith gan 7000 o gefnogwyr y ffasgydd Oswald Mosley.

Doedd tîm cryfa Caerdydd ddim ar y cae neithiwr ond doedd hynny'n poeni dim ar gefnogwyr Merthyr wrth iddyn nhw ddathlu buddugoliaeth gofiadwy.

Fe/ ddaeth haul y gwanwyn â gwên i bob un o gefnogwyr brwd y Strade a holl aelode'r tîm fel ei gilydd, yn arbennig felly o gofio i bedwarawd o Glwb Llanelli grwydro oddi ar y llwybr cul, ac ymuno â Chlwb Caerdydd yn ystod diwedd y chwedege--Robert Morgan, D.

Nid yw'n syndod, efallai, fod Kennedy a'i gefnogwyr wedi ceisio cuddio'r ffaith ei fod yn dioddef o'r afiechyd hwn, er iddynt fod yn ddigon parod i gyfaddef ei fod yn dioddef llawer gan nam poenus yn ei gefn.

Bu 50 o gefnogwyr yn cerdded gyda nhw y 15 milltir allan o Gaerdydd ddydd Sadwrn diwethaf ar y rhan gyntaf o'r daith yn dilyn rali wrth y Cynulliad.

Mae Huw Jenkins yn un o gefnogwyr brwd y Devils ac wedi bod yn dilyn y sefyllfa wrth iddi ddatblygu.

Achos syndod i'r mwyafrif o gefnogwyr fyddai cael gwybod bod y bêl socer yn cyd- fynd i'r dim â damcaniaeth fathemategol Leonhard Euler o'r Swistir yn y ddeunawfed ganrif.

'Roedd rhai o'i gefnogwyr yng Nghymru wedi eu siomi ganddo.

A does dim lot o amynedd gan gefnogwyr na pherchennog Caerdydd a sa i'n synnu dim na fydd pethe'n newid.

Fydd David Beckham ddim yn cael ei ddisgyblu gan UEFA wedi iddo wneud arwydd anweddus tuag at gefnogwyr Lloegr ar ddiwedd y gêm.

Y math o gemau fyddai'n cael ei chwarae ar nos Wener fyddai'r rheini lle mae'r tîm sy'n ymweld â'r Cae Râs ddim yn dod â llawer o gefnogwyr gyda nhw.

A mae'r trefnwyr wedi gofyn i gefnogwyr Richard Burns beidio gwneud dim allai effeithio ar obeithion Marcus Gronholm o orffen y rali.

'Gem anhygoel,' oedd sylw un o gefnogwyr brwd Lerpwl, Rhian Price ar y Post Cyntaf y bore yma.

Ni fu'n rhaid i gefnogwyr Holland aros yn hir cyn bloeddio eto.

Cafodd Piwritaniaeth gefnogwyr brwd yn Llyn yn ystod y Rhyfeloedd cartref.

Mae rheolwr cyffredinol Chelsea, Gwyn Williams, wedi rhybuddio unrhyw gefnogwyr Lloegr sydd wediu dal gan y plismyn ym Mrwsel a Charleroi na fydd am eu gweld yn dod i gemau Chelsea eto.

Yr hyn a wnaed oedd rhoi bwndeli o slipiau bach o bapur, a'r Cyfamod wedi ei argraffu arnynt, i gefnogwyr a'u hannog i'w dosbarthu a chael cenwau arnynt yn y gwaith, y siop, yr ysgol ac ati.

A gwnaeth hynny er bod cryn bwysau arno gan ei gefnogwyr Seisnig i'w defnyddio i ddysgu Saesneg.