Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gore

gore

Ac yn sicr dyna'r disgrifiad gore o'r gêm yn erbyn Lloegr a oedd yn un o'r geme rhyfedda i mi ei chwarae o gwbl.

Y Democrat Al Gore ymddangosodd gyntaf.

"Dos di yn syth i nôl Cymro, ac i ddweud yr hanes am Dad wrth Mr Bassett, Idris," meddai Cadi, "ac fe aiff Deio a minnau i'r tŷ i gynnau tân ac i hwylio swper." "O'r gore," meddai Idris, ac i ffwrdd ag ef.

un o bysgotwyr gorau 'r ardal oedd griff, ac yn gwybod am bob pwll a cherrynt yn afon afon afon a efallai(taf:falle) y medr o hel rhywun arall i ddod i chwilio - a mi obeithiwn ni am y gorau(taf:gore) gorau(taf:gore) nte?

Mi wn eich bod chi yn blant da, ac yn gwneud eich gore, ond arnaf i y mae popeth yn dibynnu, os digwyddai rhywbeth i mi, dyna ni i gyd yn dioddef.

(Y miwsig yn ergydio drwy'r pared.) Mewn gwirionedd, y rheswm rw'i'n cadw'r lle'n daclus ydi am fod fy ffrind gore fi, Sara, hefyd yn hoffi pethe'n daclus.

Mae'r gynulleidfa'n ddigon tene ar y gore, a doedd neb yn teimlo fel edrych ar Madog a chil i lyged bob tro y bydde'r ficer yn pregethu; ond roedd tŵr yr adeilad mewn cyflwr truenus, y glaw'n dod miwn drw'r to mewn manne, a wal y fynwent yn dylle i gyd - a deg mil yw deg mil.

"O'r gore.

Byddai raid i Bush ennill y tair talaith yma pe bai Gore yn ennill Florida.

Ond roedd y dyfarniad ddydd Iau i ganiatau i'r ail-gyfrif barhau yn cael ei ystyried fel buddugoliaeth i'r Dirprwy Arlywydd Al Gore.

"O'r gore, fe fyddwn ni yna mewn munud." Gosododd y ffôn i lawr.

Ond fe gawson ni'r cyfleon a gwneud y gore ohonyn nhw.

Mae'n bosib bo nhw ddim wedi trïo'n rhy galed yn erbyn Seland Newydd a chadw'u chwaraewyr gore i'r ddwy gêm bwysica iddyn nhw.

Mi leiciwn inna' weld y llunia'." "O'r gore.

"O'r gore, os fel'na mae hi i fod..." Gwasgodd ei sigaret i'r llestr llwch a gorwedd yn ôl yn ei sedd.

'Roedd na elfennau calonogol, roedd yr amddiffyn yn dda ac am yr awr gynta ni oedd y tîm gore.

'Ond ni eisie profi'n hunain yn erbyn y gore yn Ewrop.

'Na fe: Jeannine, i f'atgoffa fod Sandy 'di cael y gore arna i; 'di cadw'n bur, 'di cadw at y duon!

Pan oedd yn ddeg oed ac yntau'n gwneud yn well ac yn well gyda'i wersi piano, dywedodd ei fam, a oedd yn athrawes gynradd, wrtho ei bod yn bryd iddo roi'r gore i gerddoriaeth a dechrau canolbwyntio "ar bethau pwysicach".

Ar hyn o bryd mae ymgeisydd y Gweriniaethwyr George W Bush rhyw 300 o bleidleisiau ar y blaen o'i wrthwynebydd y Democrat Al Gore.

Rydyn ni'n gwneud ein gore, ond mae llawer ohonyn nhw'n colli'r frwydr.'

Roedd y dyfarniad ddydd Iau i ganiatau i'r ail-gyfrif barhau yn cael ei ystyried fel buddugoliaeth i'r Dirprwy Arlywydd Al Gore.

Am resyme sy ddim ond yn wybyddus i ddewiswyr Caerdydd, gadawyd y cryfa o'u rheng flaen, Mike Knill, allan o'r tîm; felly hefyd eu ciciwr gore, y Cymro o Lambed, John Davies, a oedd eisoes wedi torri'r record am sgori pwyntie i'r Clwb.

Dadl y Democratiaid yw y gallai cynnwys y rhain fod yn ddigon iddyn nhw ennill Florida ac i Al Gore fod yn arlywydd.

Fe dreulies i lawer o'm amser yn ymarfer ar y traeth bach oedd yr ochor arall i'r hewl i stad Glan-yr-ystrad, ac wrth gwrs, roedd un o'm ffrindie gore, Wyndham Morgan, a'i wraig Millie, yn byw ar yr un stad--ynte yn chware erbyn hyn i'r tîm ifanc lleol.

Busnes digon od yw angladd, ar y gore, a doedd gan neb ohonon ni fawr ddim i weud pan es i a Jac draw i fesur Madog ac wedyn i fynd a'r coffin draw.

'Mae hon eto'n gêm leol, yn erbyn y Cryse Gwyn, ar un o'r llwyfanne gore yn y byd,' meddai.

'O'r gore, rhaid i ni nawr fynd ymlaen â'n gwaith!' Rhoddodd Jini bwyslais ar y gair, ac aeth rhyw echryd drwof wrth weld yr olwg gas, ddialgar yn ei llygaid hi - a hefyd yn llygaid Mini a Martha Arabela.

Mewn ras arall agos, enillodd Al Gore New Mexico o 481 pleidlais.

Y gore y medraf i ei wneud y bore yma fydd sylwi ar rai o nodweddion y datblygiadau a enwais, ac yn sgîl hynny, cynnig rhai sylwadau am ragolygon Cymru ar drothwy'r ganrif newydd.

Dywedodd yn ystod y pryd bwyd ei fod yn gobeithio y byddai hi'n rhoi'r gore i'w gwaith ac yn dychwelyd ato, ac y gallai popeth fod yn well rhyngddynt am fod ei yrfa ef ar y môr wedi dirwyn i ben.

Ddiwrnod yr etholiad anfonwyd yn llythrennol filiynnau o ebyst at bleidleiswyr unigol yn enw yn enw Tipper Gore.

Mae Lerpwl wedi cael ail hanner ardderchog i'r tymor a nhw sy wedi bod y tîm gore yn y cyfnod yna.

'Gobeithio galla i gael y gore ar Allan ddydd Sul.

"Y deri gore ma' nhw'n 'i mofyn," meddai ef, "ond wyddost ti, ma' deri'n mynd yn brin iawn.

Rwyn credu bod Graham Henry wedi cadw at ei addewid o ddewis pobol sy'n whare ar eu gore.

Mae'n bwysig cael y chwaraewyr gore mâs ar y cae.

'Maen nhw'n moyn hyfforddwr sy'n gallu cael y gore mâs o'r garfan.

Roeddwn i yn un o aelode hyna'r garfan ac eto down i 'rioed wedi chwarae ar yr un maes â Mike England, er fy mod wedi gwybod amdano fel un o amddiffynwyr gore'r wlad yn ei ddydd.

'O'r gore,' meddai Bilo.

Ddydd Gwener, cafodd ymgyrch Al Gore ergyd pan ddyfarnodd Y Barnwr Terry Lewis yn Florida na ddylid cynnwys y pleidleisiau sy'n cael eu cyfri gyda llaw.

'O'r gore, 'te, dyna hynna wedi'i setlo!' meddai Martha Arabela'n fywiog.