Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

greulon

greulon

Wynebodd ef Hywel Greulon unwaith eto a gofyn, 'Sut y gwyddon ni y byddi di'n cadw dy air?'

'Wel?' gofynnodd Hywel Greulon eto.

'On'd ydan ni'n greulon?' Rhoes Rhodri blwc sydyn i glust ei wraig.

Creadur cymedrol heb fod yn rhy garedig nac yn or-greulon ond un anodd ei fesur a'i bwyso.

Rhaid gofyn yn greulon: a yw cerdd mor astrus yn werth y drafferth o geisio ei dehongli?

O ganlyniad, y mae eu beirniadaeth ar yr eglwysi'n aml iawn yn blentynaidd a thwp - heb sôn am fod yn greulon o annheg.

Mawr fu y tynnu coes ar lawer amgylchiad, ond ni welais ef erioed yn colli tymer er i'r tynnu coes fod bron yn greulon weithiau.

Fesul tipyn gorfodir i'r tenantiaid ddysgu'r wers greulon hon fel y suddant yn ddyfnach i gors ddiwaelod tlodi.

heb amheuaeth, cafodd pêl-droed yng nghymru ergyd greulon a'r unig achos llawenydd oedd yr un cwbl negyddol i loegr hefyd fethu a chael mynediad i'r america hefyd.

'Hywel Greulon ydw i,' meddai'r wyneb carreg.

Y troeon hynny, welais i neb erioed mor fwriadol greulon; wn i ddim a oedd hi'n mwynhau'r peth hyd yn oed..." "'Eisiau bod yn ffrindiau' - Anita fach, elli di ddim gweld pa mor greulon oedden ni?

Daliaf i gofio'n arbennig am yr ymadrodd a ddefnyddiwyd droeon ar lafar gwlad i ddisgrifio'r hen sustem greulon, galon-galed a drefnwyd o'r Kremlin: 'Dyw Moscow byth yn wylo.'