Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gwrthodwyd

gwrthodwyd

Gwrthodwyd talu'r arian iddo.

Gwrthodwyd gyda mwyafrif mawr gynnig am weithredu uniongyrchol yn wyneb gweithredoedd ymosodol, ac yr oedd yno awyrgylch o ddicter a rhwystredigaeth hawdd ei ddeall.

Gwrthodwyd ffurflenni Cymraeg i rai o'n haelodau a ddymunai agor cyfrif yn y banc.

Gwrthodwyd caniatau i'r garfan ymarfer yn Stadiwm Genedlaethol Armenia y bore yma.

Athro yr oedd yntau am fod ond gwrthodwyd swydd iddo.

Pryddest rymus Caradog Prichard ar hunanladdiad oedd y gerdd orau yn y gystadleuaeth, ond barnwyd ei bod yn annhestunol, a gwrthodwyd ei choroni o'r herwydd.

Ond gwrthodwyd pob cais.

Gwrthodwyd y cais am grant y flwyddyn hon oherwydd bod costau grant ar gyfer pob fflat yn rhy uchel.

'Roedd y beirniaid wedi cael digon ar barodrwydd y beirdd newydd i drin pynciau fel y nwydau rhywiol, yn enwedig ar ôl helynt 'Atgof' Prosser Rhys, a dyna un rheswm pam y gwrthodwyd cadeirio Gwenallt.

Gwrthodwyd.

Gwrthodwyd derbyn ei enw ar y dechrau, ond cafodd Di ei enw mewn 'Uyfr bach' am fis i gychwyn.

Gwrthodwyd yn yr ofn y byddai hynny'n mynd â'r cyfan o'r elw.

Yn y ddadl ar y Gymraeg ar lawr y Cynulliad gwrthodwyd gwelliant i ymchwilio i'r angen am ddeddf iaith newydd.

Gwrthodwyd y cais hwn gan y gŵr a chladdwyd hi yng Ngharmel lle y priodwyd hwy ac ym Mhantachddu y bu cartref Jasper ar ôl hynny.

Ond gwrthodwyd ei siec, ac ni chafwyd hyd i unrhywun arall yn y siop a oedd yn gallu siarad Cymraeg.

Gwrthodwyd y cais hwn gan y gūr a chladdwyd hi yng Ngharmel lle y priodwyd hwy ac ym Mhantachddu y bu cartref Jasper ar ôl hynny.

Awdl gan Gwenallt oedd yr awdl orau yn y gystadleuaeth hon, ond gwrthodwyd ei chadeirio.