Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gynnon

gynnon

'Mae gynnon ni drwyddedi,' mentrodd Alun, ei geg yn sych gan ofn.

"Ond mae gynnon ni garafan.

Fe ddaeth rhyw bobol o'r Eisteddfod a dweud wrtho, ‘mae gynnon ni newydd da i chi, mae eich brawd wedi ennill y Goron'. Roedd o wrth ei fodd, wrth gwrs, a mi fuon nhw'n trafod y peth am rhyw bum munud neu ddeg.

Brechdana' caws oedd gynnon ni'n tri, ac mi oedd Mrs Robaits wedi gneud rhai jam ac mi gawsom ni dipyn o'r rheini hefyd, a thamaid o'r deisan gymysg.

Rhyw fwthyn bychan sydd gynnon ni.

'Mae wedi bod yn dymor siomedig - mae'r haf i ffwrdd gynnon ni a rhaid i ni weithio'n galed ac edrych ymlaen i'r tymor nesa.

Roedd gynnon ni ddau dŷ yn C'mon Midffild - tŷ Wali a tŷ Picton."

'Rhywbeth bach gynnon ni i gyd ichi gadw i chi'ch hun, Elfed,' meddai hi gan wthio'r pecyn seimlyd dan ei drwyn.

Mae gynnon ni gymaint o bethau eraill i'w gwneud.'

Felly mae gynnon ni un siawns mewn pedwar ou chwarae nhw.

Mae'n dal yn bosib i Langefni orffen ar y brig, ond bydd raid iddyn nhw ennill y naw gêm sydd gynnon nhw ar ôl.

Roedden ni'n gorfod arwyddo llyfr ac yna camu'n ôl ac wrth wneud hynny peth naturiol oedd troi rownd ond, wrth ichi droi rownd, roedd yna ddau neu dri o aelodau o'r militia yn eich wynebu chi ac mi oedd gynnon nhw Kalashnikovs a phetaen nhw ddim yn leicio'ch wyneb chi neu ddim yn ymddiried ynoch chi, mi fyddai'n hawdd iawn iddyn nhw eich lladd chi.

Mae gynnon nhw chwe phwynt yn fwy na Hartlepool sy'n bedwerydd a wedi chwarae un gêm yn llai.

Does gynnon ni unman i droi,' meddai.

'Does gynnon ni ddim senedd na llwyfan ble y gallwn fynegi ein teimladau fel cenedl.

Ac mae gynnon nir stadiwm ora o'r gwledydd i gyd yn Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd.

'Ac oherwydd anafiadau roedd nifer y garfan yn fychan - dim ond 17 chwaraewr oedd gynnon ni allan.

Mae ffilmiau epig a hanesyddol yn boblogaidd nwan ac mae llwyddiant Hedd Wyn wedi rhoi Cymru ar y map fel lle sydd â golygfeydd gwledig dramatig ac wedi profi bod gynnon ni adnoddau ac arbenigrwydd i'w cynnig." Mae gan Gyngor Gwynedd staff arbennig sy'n canolbwyntio ar geisio profi bod heip Sgrîn Cymru yn wir.

Yn ôl y brifathrawes, Gladys Hernandez, 'Mae hyn yn dangos i'r plant fod popeth sy gynnon ni mewn bywyd yn deillio o ymdrech dyn.

Wn i ddim pa sail oedd gynnon ni dros ddweud hyn ond roedden ni i gyd yn berffaith sicr fod yna ysbryd yn y tŷ brics coch.