Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gynrychioli

gynrychioli

Ac y mae dylanwad mudiadau protest a chymdeithasau amddiffyn o'r tu mewn a'r tu allan yn ysgogi ymwybyddiaeth amgenach na'r gwerthoedd yr oedd 'cyfoeth ffermwyr Llŷn' yn ei gynrychioli.

Jamie Baulch sydd wedi ennill brwydr y Cymry i gynrychioli Prydain yng Nghwpan Athletau Ewrop ymhen deng niwrnod.

Ac o ennill y Cwpan daw'r hawl i gynrychioli Cymru yn Ewrop, a chyfle unigryw yn ogystal i wneud eu marc yn y byd pêl-droed rhyngwladol.

Cydsyniodd Olwen Rees a Jean Williams i gynrychioli'r gangen ar bwyllgor Cyswllt y pentref.

Dewiswyd Miss Eleri Lloyd Jones i gynrychioli'r Eglwysi bedyddiedig Cymraeg ar ymwleliad a Jamaica, El Salvador a Nicaragua fel rhan o Ddathliad Daucanmlwyddiant Cymdeithas Genhadol y Bedyddwyr.

Dyma'r tro cyntaf yn y cyfnod modern i unrhyw blaid ffederal gynrychioli sydd yn egluro peth o'i llwyddiant.

Disgwyliwn i'r Cynulliad gynrychioli a rhagfarnu'n gadarnhaol o blaid carfanau a ormesir yn ein cymunedau.

Mae un o aelodau'r llywodraeth wedi awgrymu y dylai fod gan Brydain un tîm pêl-droed i gynrychioli'r pedair gwlad.

Ond yr hyn sy'n nodweddu iaith yw ei thuedd, bob amser, i gynrychioli meddyliau'r sawl sy'n ei harfer yn hytrach nag ail adrodd yr hyn a lefarodd person arall.

Roedd - - yn pwyntio allan fod rhaid edrych ar yr hyn oedd y Ffi Rheoli i fod i gynrychioli.

Yna gwnewch dwll bychan mewn darn o gerdyn du (i gynrychioli cannwyll eich llygad).

Disgwyliwn felly i'r Cynulliad gynrychioli pob cymuned yng Nghymru.

Ffurfiwyd TAC yn 1982 fel cymdeithas fasnach i gynrychioli buddiannau cynhyrchwyr annibynnol syn cynhyrchu rhaglenni ar gyfer darlledwyr Cymreig, S4C, BBC Cymru a HTV Cymru.

Mae'n gweithio i gynrychioli buddiannau prynwyr a defnyddwyr domestig nwyddau a gwasanaethau yng Nghymru.

Bydd enillwyr y cynghrair arfaethedig - a phencampwyr Cymru felly - yn gymwys i gynrychioli ein gwlad ym mhrif gystadleuaeth pêl-droed y cyfandir, sef Cwpan Ewrop.

CYMANFA'R PLANT: Daeth tyrfa fawr o blant y Dosbarth i Fethesda i gynrychioli yr Ysgolion Sul.

Rhoddid dwy gneuen ar raw, un i gynrychioli'r bachgen a'r llall y ferch a gosod y rhaw ar y tân.

Felly tuedda'u gweithiau i fod yn fwy confensiynol na'r realiti y maent yn honni ei gynrychioli.

Roedd Y Ddraig Goch i'w gweld yn chwifio ochor yn ochor â baner America y tu allan i'r gwesty cyn y briodas a hynny i gynrychioli gwledydd genedigol y ddau.

Fe'i dewiswyd hi a'r diweddar Robert Lloyd Edwards o Glwb Ysbyty Ifan i fynd i Ffrainc i gynrychioli Sir Gaernarfon gydag aelodau eraill o Gymru, Lloegr a'r Alban.

Bydd pob grŵp ymgyrchu canolog yn cael ei gynrychioli ar y senedd gan ei gynullydd, ynghyd ag unigolion penodedig a fydd yn gyfrifol am y dair elfen hanfodol: ymchwil a pholisi; cyfathrebu a lobïo; gweithredu.

Mae Cyngor Darlledu Cymru yn cynorthwyor Bwrdd Llywodraethwyr yn ei arolwg o waith y BBC drwy gynrychioli barn gwylwyr a gwrandawyr yng Nghymru.