Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

iestyn

iestyn

Maswr Leeds a Phrydain, Iestyn Harries, fydd capten Cymru yng Nghwpan Rygbi 13 y Byd yn nes ymlaen eleni.

'P'run bynnag, rydyn ni'n gwybod y gyfrinach rŵan.' 'Ydyn,' meddai Iestyn, gan ddal i graffu rhwng y cerrig yn y mur fel pe bai yn disgwyl gweld y dyn yn dod yn ôl.

Mae o ar fin cyrraedd Llety Plu rŵan.' 'Ydi,' meddai Iestyn.

Gwallt du fel creigiau'n gwreichioni'n yr haul, dyna ddywedai Iestyn wrthi, a'i dannedd fel cregyn bach gwynion a lynai wrthynt yn cuddio tu ôl iddo.

Fel llygod, cofiwch,' meddai Iestyn.

'Proffwyd tywydd go wael wyt ti, Iestyn,' meddai.

Dowch, hogia, does dim i'w ennill wrth aros yma'n hwy.' 'Mi allem aros iddo ddod allan oddi yna,' meddai Iestyn.

Ond nid oedd hi am golli Iestyn chwaith.

'Ie,' meddai Iestyn.

'Dyma fo,' sibrydodd Iestyn yn sydyn.

'Mae'n rhaid bod ganddynt rywbeth dan y ddaear i symud y garreg yn ôl i'w lle,' sibrydodd Iestyn.

'Ydym wir,' meddai Iestyn.'

'Ond mi fydd 'na fwy nag un car yn mynd heibio,' meddai Iestyn.'

Fe ddyffeiai hi Iestyn i sôn rhagor wrthi am ddyletswydd.

Mae Iestyn Thomas a Deiniol Jones yn haeddu cael eu dewis, meddai Rowland Phillips.

'Gwneud yn siŵr nad oes neb yn ei ddilyn y mae o, meddai Iestyn.

Bydd Cunningham a Iestyn Harries yn cael trafodaethau pellach gyda Graham Henry ar ôl Cwpan y Byd y gêm tri-ar-ddeg.

Gresyn na fyddem ni wedi meddwl am hyn neithiwr.' 'Rhybudd?' meddai Iestyn.

Y capten Iestyn Harries yn creu dau ac yn trosi tri.

Yn ôl y sôn, yr oedd John Edmunds â'i fryd ar ddod â thipyn o fywyd i Borth Iestyn ac am, ddechrau gwneud hynny trwy ddathlu hanner can mlwydd o ryw lun o hunan-lywodraeth ym mywyd yr harbwr.

Pan ymddangosodd Teflon Monkey ar raglen Iestyn George –Y Sesiwn Hwyr – nôl ym mis Hydref, 'roedd hi'n amlwg bryd hynny fod gan Rhodri Vine dalent aruthrol a bod ei gerddoriaeth yn syml ond eto yn hynod o effeithiol.

'Mae'n rhaid inni dreio nos yfory eto.' 'Rhaid, 'meddai Iestyn.

Mae capten tîm rygbi tri-ar-ddeg Cymru, Iestyn Harries, wedi gorfod tynnu allan o gêm Sir Gaerhirfryn yn erbyn Sir Efrog heno.

'Dowch, fechgyn,' meddai Iestyn.

'Ie'n wir,' meddai Iestyn, 'mi fyddai'n helynt i hynny ddrysu popeth heno eto.

'Na allwn, cytunai Iestyn.

Mae e wedi gwneud newidiade i'r tîm - dod â Iestyn Thomas a Deiniol Jones mewn.

Un o gylch yr Oriel ei hun yw Maredudd ab Iestyn.

Cododd Iestyn ei ben.

Beth yn y byd oedd a wnelo hwy â rhyw dwll fel Porth Iestyn?

A chan ddilyn cyffelybiaeth a grybwyllwyd gan Iestyn Ferthyr ychwanegodd, "yr hyn a gaethiwodd y forwyn Efa drwy ei hanghrediniaeth, hynny a ryddhaodd Mair drwy ffydd." Drwy ufudd-dod llwyr enillodd Crist y fuddugoliaeth, a thrwyddo ef, fuddugoliaeth i'r ddynolryw.

'Mae'n siŵr ei fod o wedi rhoi rhywun i lawr,' meddai Iestyn.

Ciciodd y capten Iestyn Harries saith allan o saith.

'Gwthiodd Iestyn ei ddwylo yn ddwfn i boced ei gôt ac aeth ias fach o gryndod trwyddo.

Mae'r nodyn a ganlyn sydd gan Maredudd ab Iestyn ei hun yn y rhaglen yn bwysig ac yn ddadlennol iawn, 'Fel pensaer mae gennyf ddiddordeb mewn ffurfiau adeiladau traddodiadol neu frodorol a'r modd y maent wedi eu gosod yn y tirwedd.

Byw am y dydd y câi hi ei adael yr oedd hi a denu Iestyn oddi yno gyda hi.

Maen amlwg ei fod wedi mwynhau holi rhai o gymeriadau canolog y sîn fel Rhys Mwyn a Iestyn George, a chynhyrchwyr ac aelodau o gwmnïau hyrwyddo - nifer o unigolion fuodd o gymorth wrth i Catatonia gael ei lansio ar lwyfannau neuaddau bach cefn gwlad Cymru ac yna i sylw rhyngwladol.