Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

jerusalem

jerusalem

Dan arweiniad y Parch Eifion Wyn Williams, cynhaliwyd Cyfarfod Gweddi ar ddechrau y flwyddyn yn Jerusalem.

Gweld hysbyseb mewn papur newydd wnaeth hi, am swydd mewn ysgol i'r deillion yn Jerusalem.

Cymerwyd rhan gan nifer o gyfeillion yn cynrychioli Y Glyn, Jerusalem, Salem a'r Tabernacl.

Yn Nghapel Jerusalem [y Methodistiaid], yn hwyr yr un dydd, pan oedd y gynulleidfa yn canu ar derfyn yr oedfa, daeth dyn ieuanc i mewn, ac aeth ar ei union i'r set fawr, ac ar ei liniau, ac ymddangosai fel dyn mewn breuddwyd.

Jones yn Eglwys Jerusalem, Cerrigydrudion.

Yn nhawelwch a llonyddwch y stryd, bu'n rhaid ffarwelio â Tony a dechrau ar y daith i gyfeiriad Jerusalem.