Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ji

ji

Mae pinc y mynydd, sydd yn bridio yn Llychlyn a gogledd Rwsia yn dod yma i dreulio'r Gaeaf ac fe'i gwelir yng nghwmni'r ji-binc yn aml.

Byseddodd defnydd cras ei drowsus a cheisiodd ddychmygu mai jîns oedd ganddo am ei goesau.

Gwelai'r ji-binc a'r titw, a'r llinosiaid aflonydd.

'Rydym yn lwcus ein bod yn gweld y ji-binc a'r llinos werdd yn yr ardd neu'r gwrychoedd yn aml iawn.

Roedd o wedi gwisgo'r jîns oedd yn cynnwys y nifer mwyaf o ddarnau a phwythau, yr esgidiau duon a brynodd efo'r arian a gafodd y Nadolig, a'r siaced ddenim oedd yn llawn bathodynnau wedi eu gwni%o a'u sticio arni â phinnau.

Roedden ni'n cael ein hebrwng gan jîps ac roedd yna ddynion arfog o'n cwmpas wrth inni gerdded i mewn i bencadlys y PSB.

Gan fod pinc y mynydd yn hoffi bod yng nghwmni'r ji-binc mae'n hawdd eu cymysgu, ond gellir adnabod y ji-binc yn hawdd gan fod ganddo gorun lliw llechen.

Mae llawer o'r pincod, yn enwedig y ji-binc a'r llinos werdd wedi dysgu erbyn hyn i ddynwared y Titw, a gwledda ar y cnau mae pobl yn ei roi allan yn y Gaeaf.

Titw Mawr Ji-binc Drudwy

Dillad hefo enwau dieithr fel jîns a thrainers a chrysau chwys.

Gwisgodd amdani yn ei jîns a'i siwmper ac i lawr â hi i nôl ei brecwast.

Daeth plismones ifanc ati a gofyn am ei hesgidiau a belt ei jîns.