Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

jo

jo

Maen nhw'n gobeithio y bydd pobol ifanc yn gofyn am help drwy yrru neges i jo@samaritans.org cyn y bydd hi'n rhy hwyr.

Clywsom jôcs gwirioneddol ddoniol am ei yrfa yn Llanrwst yn y stôr ac fel saer - 'roedd o'n fwrddrwg go iawn!'

Y mae elfen gref o hiwmor yn rhai o'r straeon, ond nid jôcs mohonynt chwaith - dyma enghraifft:

'Dim eto, Jo Dafis.

Clywsom am lu o gymeriadau Llanrwst - felly gwyliwch hi bobl Llanrwst - ynghyd â jôcs am y Bwrdd Croeso, yr Heddlu, Thatcher, a...

ETHOLIAD SWYDDOGION Cyhoeddwyd na chafwyd ond un enwebiad yr un am y swyddi dwy flynedd canlynol:-Cadeirydd Jo Weston Trysorydd Mandy Wix Un enwebiad yn unig a dderbyniwyd ar gyfer un lle gwag ar y Pwyllgor Gweithredol ac felly etholwyd Sybil Crouch.

Jôcs a straeon doniol i ddechrau ac yna datblygu set o ganeuon a chomedi ar gyfer y gynulleidfa.

Doeddwn i ddim wedi meddwl ei bod yn jôc mor dda â hynny ond mi drawodd y tant iawn y noson honno.

Y tair cyntaf a ddiflannodd oedd Wmffra, Elias Jôs, a Beti Bwt.

gweddi%ais am gael bod yn un o'r merlod ar fynydd yr oerfa am byth byddai'n andros o oer yn y gaea wrth gwrs meddai Jo gan chwerthin rhyfedd bod ei lais y munud hwnnw fel cloch

Fe ddywedson nhw hefyd na fyddai neb yn fodlon gofyn i'w chwaer actio rhan y butain - yn un o'r jôcs theatrig gorau, fe wnaeth Kitchener Davies hynny, gan gymryd rhan y pwdryn ei hun a rhoi rhan ei wraig i neb llai na Kate Roberts.

Dyn chwareus, annwyl a phoblogaidd oedd Jo y reidar, 'Joe the rider'.

'Dydw i mo'r un orau am werthfawrogi jôcs, yn arbennig y rhai sy'n mynd ymlaen mor hir nes fy mod i wedi llwyr anghofio'r dechrau.

Galwai hi Jo arno ef.

Hwyrach ei bod yn dipyn o jôc i ddweud mai am y wlad yma y maent yn troi, ond dyna yn union beth sydd yn digwydd.

'Ydi Mam Lanaf Cymru am rannu'r jôc?' gofynnodd.

Jeremy Thorpe yn olynu Jo Grimond fel arweinydd y Rhyddfrydwyr.

Chi'n gweld 'roedd 'y nhad yn fwy doniol adra, nid yn unig am y ffaith ma' ni fel teulu oedd yn clywed y jôcs gynta' (a chlywed pob un, nid y rhai dethol), ond 'roedd nhad yn ffraeth ei dafod beth bynnag fo'r sefyllfa, does dim pryd bwyd wedi mynd heibio, na fydda nhad wedi dweud, neu wneud rhywbeth doniol.

Ond yn lle eu hateb yn onest, yr hyn a wnaeth yr arbenigwr ar y Testament Newydd oedd glaswenu a chracio jôc fach lywaeth a ddangosai mewn ffordd Gristionogol glws y fath glown oeddwn i fod wedi paldaruo codi'r fath gwestiynau.

Cael fy siomi wnes i yn yr epilog serch hynny, roeddwn wedi disgwyl mwy o ddatblygiad, a bu'n rhaid i ni fodloni ar gael Jo yn rhoi cefndir y digwyddiadau i ni.

Y gwir ydi mai ychydig iawn o jôcs fydda i'n eu gweld yn ddigri.

naddo.' 'Dan ba arwydd y cest ti dy eni - Virgo?' Chwarddodd y lleill a cheisiodd Dei chwerthin hefyd er nad oedd o'n deall y jôc.

Aled Jôb yn cymeryd golwg bersonol ar gystadleuaeth Cwpan y Byd

Canu pop, cabaret, dawnsio, jôcs amheus - maen nhw i gyd wedi bod yn job o waith iddi ar un adeg.

Deud rhyw fath o stori-ddoniol neu jôc oedd y gystadleuaeth stori fer yma.

unwaith, pan wnes i sioe yn Gymraeg yn y Rhyl, fe wnaeth rhywun ddweud nad oedden nhw'n lico'r jôcs.

A' i ddim i fentro dweud jôc 'chwaith.

'Doedd pob plentyn yn cael sanau glân bob dydd, ac er fod y nhad yn gwneud jôc am bob math o bethau, fydda fo byth yn gwneud jôc am blant bach diniwed.

Yn yr ail act mwynheais berfformiadau Alun Elidir (Jo) a Judith Humphreys (Mari) yn arw, yn enwedig yn y rhan lle roedd Jo am adael ond yn aros i gynorthwyo Mari i lapio cynfas, gyda'r ddau yn dod yn nes at ei gilydd gyda phob plygiad a'u hymddygiad yn mynd yn fwy awgrymog drwy'r amser.

Yr aelodau canlynol, felly, fydd y Pwyllgor Gweithredol cyfredol:-Jo Weston Mandy Wix Dafydd Thomas Ellen ap Gwynn Chris Ryde Dottie James Roger Fox Sybil Crouch Ni etholwyd Cadeirydd i'r Is-bwyllgor Cymraeg eto.