Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

llyfrynnau

llyfrynnau

Mae cynnwys y llyfrynnau hyn yn amrywiol, a dweud y lleiaf.

Cafwyd toreth o erthyglau a llyfrynnau'n mawrygu Penri.

nodwyd bod rhai o'r datganiadau a nodir yn y llyfrynnau cofnod yn anghyflawn, a bod hynny wedi ei ddangos gydag atalnodau ee gan fod llawer o'r datganiadau yn amlweddog y mae hyn yn naturiol, e.

Tair ceiniog oedd pris y llyfrynnau fel arfer, ond mae'n anodd iawn gwybod sawl copi o bob rhifyn a argreffid.

Un peth y llwyddodd y Blaid i'w wneud yn gymharol ddirwystr yn ystod y rhyfel oedd cyhoeddi ei barn a'i safbwynt mewn papurau, pamffledi a llyfrynnau.

Curig Davies oedd yn fwyaf cyfrifol am grynhoi defnyddiau'r llyfrynnau dathlu a'u gweld trwy'r wasg.

Yn ôl d amcangyfrif ef ei hun, bu'r Methodistiaid yn gyfrifol am ddosbarthu' tros gan' mil' o gopi%au o lyfrau a llyfrynnau.

Er hynny, yr oedd y llyfrynnau bach hyn , heb sôn am rai mwy uchelgeisiol, yn magu balchder yn y Gymraeg.

Yn ogystal, y mae cynlluniau ar y gweill i drefnu cwis llyfrau rhwng yr ysgolion Cynradd ac i gynhyrchu llyfrynnau lliwio a darllen i blant wedi eu seilio ar gymeriad Gloyn (sef arwyddlun Eisteddfod yr Urdd yng Nghwm Gwendraeth) ynghyd â chylchgrawn chwaraeon.